Bootcamp InnovatieCirkel Faciliator

Bootcamp InnovatieCirkel Facilitator (met Licentie)

Als leidinggevende, facilitator, coach of trainer werken aan persoonlijke verdieping en verdere professionalisering.

Tijdens deze meerdaagse training verdiepen we op je persoonlijk meesterschap en word je getraind in het inzetten van de InnovatieCirkel Aanpak. Het leren herkennen en gebruiken van de dynamiek van de InnovatieCirkel in situaties waar je jouw leidinggevende en procesmatige invloed wilt maximaliseren.

Het gaat om professionalisering met behulp van de InnovatieCirkel Aanpak. Tegelijk een verdere verdieping op hoe je met de ander communiceert en hem of haar motiveert.

Hoe loopt jouw eigen talent en voorkeuren je wel of niet voor de voeten. In hoeverre kun je de talenten van de ander herkennen en activeren zodat het vliegwiel weer gaat draaien.

Wat is de kern van deze training?

  • Leren hoe je een groep/team coachend leiding kan geven in uiteenlopende en complexere situaties, gebaseerd op veel casuïstiek en het doen van oefeningen.
  • Leren hoe je de organisatie context herkent en beïnvloedt en hoe je daarbij de dynamiek van de InnovatieCirkel constructief inzet.
  • Werken met onderdelen en tools uit het InnovatieCirkel Werkboek.

De training van 12 dagdelen loopt van een zondag namiddag tot en met donderdagmiddag.

Na losser komen in je eigen type voorkeuren komt de wens anderen mee te nemen. Hoe?

  1. Uit je ego defensieve automatismes blijven
  2. Verplaatsen in de essentie, het talent van je gesprekspartner(s)
  3. De InnovatieCirkel Aanpak leren toepassen door te oefenen met de methodes en tools

Hierdoor verschuift de context van de dialoog. Mensen in hun talent aanspreken brengt ze  op hoger gezondheidsniveau wat meer flow in de InnovatieCirkel als levend systeem op gang brengt.

Gesprekspartners kunnen dat herkennen en het samenwerken krijgt een andere invulling.

Er wordt ervan uitgegaan dat je inzicht hebt in het Enneagram en het startpunt is steeds jouw leidinggevende, coachende stijl vanuit jouw Enneagram type.

Je bent na de training gelicenseerd om met het materiaal van de InnovatieCirkel te werken onder voorwaarde van een gebruiksovereenkomst. De Licentiehouders vormen een community met een jaarlijkse gratis online Community dag. Met elkaar verder ontwikkelen aan de hand van ieders ervaringen.

De training wordt gestart bij minimaal 6 aanmeldingen.

De deelname vergt € 2.450,00 exclusief accomodatiekosten van € 575,00 met hotelovernachting en € 225,00 zonder overnachting. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

De volgende opleiding is gepalnd van 13 tot en met 16 september 2023

Heb je interesse, laat het weten mail naar Albert

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepubliceerd. Probeer het op een later moment nog een keer.