Betrokken Samenwerking en Co-creatie

Anders voelen, anders denken, anders doen.

Als je elkaar ontmoet op essentie, dan komen de beste resultaten vanzelf.

Het oude paradigma van teamleiderschap uit de 20e eeuw stond voor hiërarchisch managen en productieconcepten. Dit werkt niet duurzaam in onze dienstverlenende, steeds complexer wordende kennis economie.
Wij maken gebruik van een nieuwe visie op leiderschap: basistalenten, persoonlijke groei, aanwezigheid (Presence) en bezieling (Flow). We zien dit als het vliegwiel van persoonlijk excelleren (her-)activeren.

High Performance teams
Egowijs Leiderschap, zoals het als concept en als training is ontwikkeld door Albert Kamphuis, vraagt om anders voelen, anders denken, anders handelen. Hoe we samenwerken kan worden gezien als ons persoonlijke handelen.

De beste manier om die talenten naar boven te halen, is de ondersteuning van de Enneagram persoonlijkheden in hun ontwikkeling naar de hogere niveaus van bewustzijn.
Het geeft betrokkenheid bij de organisatie en verhoogt de innerlijke motivatie.

Met name het teamwerk van de types vanuit de volle ontplooiing van hun talenten - de werking van de Binnen Cirkel van de InnovatieCirkel - zal leiden tot de creatie van een High Performance organisatie.

Voelen medewerkers zich aangesproken op het gevoel dat de eigen vakkundigheid weer meer kans gaat krijgen?

De  mantra van grote leiders volgens het Gallup onderzoek “Weg met alle regels” is:

Probeer niet ergens iets in te stoppen wat ontbreekt maar haal naar boven wat er in zit. Je moet talent binnen halen en vervolgens dat talent stimuleren tot uitstekende prestaties”.

Daarvoor gebruiken we de InnovatieCirkel Werkplaats als manier van werken. Startend met persoonlijke groei, alle teamtalenten ontketenend, willen we Egowijze Leiders in staat stellen een grootse organisatie te creëren.