Aanpak

Persoonlijke groei is de focus

Je hoeft als leidinggevende geen halsbrekende toeren uit te halen om de talenten van de mensen in je organisatie naar boven te halen. Onze gestructureerde aanpak is gebaseerd op inzichtelijke motivaties en waarneembaar natuurlijk gedrag van mensen.

De trainingen zijn in een groep en tegelijkertijd individueel, op maat voor jouw persoonlijkheid en leerproces. Groeien in een Egowijze inspirerende visie, van bewustwording naar handelen.

De aanpak van de Egowijs©Leiderschap Academie is vooral gebaseerd op het werk van Albert Kamphuis in de vorm van de InnovatieCirkel© Werkplaats aanpak, zoals in zijn boek is beschreven, wat gebaseerd is op breed en internationaal diepgaand onderzoek naar langdurig succesvolle organisaties. Hij onderscheidt daarin drie stadia van ontwikkeling:

  1. Persoonlijke groei is het begin van onze aanpak. Uniek in de aanpak is dat in eerste instantie gekeken wordt naar de achterliggende motivaties van jou als leidinggevende. Deze vertalen zich in je denken, je gevoelens, je communicatie- en beslissingsstijl en dus je handelen. Door hier bewuster mee om te gaan word je effectiever en een inspirerend voorbeeld voor je team en collega's.
  2. Vervolgens leren we je oog te hebben voor de motivaties in de interactie met je collega's en medewerkers en hoe je hun talenten activeert.
  3. Dan komt de mogelijkheid hoe je als Egowijs Leidinggevende ook van de organisatie een grootse en inspirerende werkplek kunt maken.

Je persoonlijke groei inspireert. Er ontstaat een sfeer in de organisatie waarin alles vanzelf lijkt te gaan. Je krijgt meer tijd om aandacht te besteden aan de dingen die er echt toe doen.

Waarom Het Enneagram persoonlijkheids ontwikkelingsmodel?

Wij gebruiken dit persoonlijkheids ontwikkelingsmodel omdat het voor ons de beste en meest natuurlijke manier is om mensen in hun betere zelf te krijgen.

De vele duizenden jaren wijsheid die in Het Enneagram verwerkt zijn en de koppeling die het legt tussen de Oosterse en Westerse Psychologie geeft een enorme rijkdom aan inzichten in de persoonlijkheidsleer. Bovendien zet Het Enneagram je niet in een "hokje", zoals vele andere persoonlijkheidsmodellen doen, maar vertellen hoe je uit je hokje kunt komen.

Deze psychologische gezondheidsleer die wij in Het Enneagram gebruiken, brengt mensen door "zelf-her-innering" in hun hogere psychologische capaciteit. Groeien in je psychologische gezondheidsniveau betekent loskomen van je egodefensies en het beschikbaar krijgen van je essentie en je talenten.

Voor alle duidelijkheid: In ons jarenlange verleden hebben we veel persoonlijkheids modellen gebruikt. Om een aantal goede te noemen: MBTI (Meyers Briggs TypeIndicator), de Brainmap, Human Dynamics, Carl Jungs archetype benadering of Management Drives etc. Gezien onze achtergronden als cultuureel antropoloog en psycholoog hebben we veel geëxperimenteerd om leidinggevenden hiermee in hun grootsheid te krijgen.

Door de jaren heen en de wijsheid die we hebben opgedaan zijn we tot de overtuiging gekomen dat het Enneagram veruit de beste manier is om mensen te ondersteunen naar Egowijsheid.

Good to Great en leiderschap

Het gedegen onderzoek van Jim Collins uitgewerkt in zijn boek “Good to Great”, wijst uit dat excellente organisaties gecreëerd worden door mensen die zich nauwelijks door hun ego laten leiden en eigenlijk egowijs zijn.

Hierdoor ontketenen ze hun talenten, kunnen ze omgaan met onaangename feiten en balanceren ze in vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Het gevolg hiervan is een enorme zelfdiscipline waarmee resultaten worden gecreëerd, die vele malen het gemiddelde van de markt zijn.
Voor ons zijn de bevindingen van Jim Collins en zijn team een belangrijke bijdrage in onze aanpak geworden.

Egowijs Leiderschap samengevat

Door als persoon en als leider mentaal te groeien weet je de natuurlijke talenten binnen je organisatie steeds beter te benutten. De mensen in je organisatie voelen zich hierdoor geïnspireerd en uitgedaagd en zetten hun talenten in om het vliegwiel van samenwerken en creëren aan de praat te krijgen.

Geef je op voor de ontdekkingstocht !