De mens, de leider en teamperformance

Verdieping in je persoonlijke ontwikkeling

Door betekenis te geven maak je het verschil

Deze  kopstudie bevelen we aan als een vervolg op de Egowijs Leiderschap Route, waarin we dieper én breder ingaan op de ontwikkeling van de leider en zijn team.

In vier hele trainingsdagen gaan we dieper in op de essentie van de leider, waarna we in 4 middag bijeenkomsten aan de slag gaan met de ontwikkeling van je team.

Datgene wat je leert is tijdloos en gebaseerd op bewezen en toegepaste bronnen hoe jezelf, team en organisatie op excellent niveau brengt en behoudt.

Deel 1: Je herkent waarom je reageert op anderen, hoe je wordt getriggerd en hoe je daar uit kan blijven. Je gaat nog productiever om met weerstand, emotionele druk en stressgevoeligheid, te beginnen bij jezelf.
Werken aan de verdieping van je zelfinzicht geeft je ook de handreiking om de talenten van de ander te herkennen en ’als vanzelf’ te ondersteunen.

Deel 2: Direct werken in je dagelijkse praktijk. Verbetering van de teamperfomance.Weet wat de essentie van jouw bijdrage kan zijn en hoe te inspireren van daaruit. Hervind je basisvertrouwen in je eigen kracht.Vergroot je inzicht in wat je zelf kunt doen om samenwerking te verbeteren. 

Deel 1: Essentie Ontwikkeling

Trainers: Albert Kamphuis en Marjolein Kamphuis-Eekhout

4 maandelijkse hele dagen

Stabiliteit betekent steeds aanwezig zijn in het hier en nu en scheppend bezig zijn vanuit alle essentie kwaliteiten van de drie centra, hart, hoofd en buik.

Sessie 1:

Vanuit de inzichten van onze eigen persoonlijke “Essentie Ontwikkeling “ starten we de verkenning van de talloze manieren waarop onze grootsheid en onze blokkades zich openbaren in ons leven in de relaties met anderen.

We beginnen met een inventarisatie waar jij staat op de ladder van de ontwikkelingsfases en bouwen daarop de gezamenlijke en individuele weg.

”Hoe peil jij jezelf zodat de universele kern die je bent
voelbaar en zichtbaar kan worden?”

Sessie 2 tot en met 4:

Deze ontwikkelingsweg kent een rijke geschiedenis. Ken Wilber heeft de vele manieren van ontwikkelen door de eeuwen heen op een rij gezet. Wat de opbrengst is, zal voor een ieder anders zijn.

Wij blijven dichtbij de dynamiek van het Enneagram en de bewustzijnsniveaus en de negen manieren van scheppende creativiteit, voortkomend uit ons geïntegreerde basisvertrouwen.

Achtergrond: We kunnen alle negen typen zien als paden, als kansen of als toegangspoorten tot je essentie, de universele kern. Tijdens de sessies gaan we, onder andere, zien hoe ons eigen pad eruit ziet en werken we aan een meer uitgebreide en integrale visie op onszelf en wat er werkelijk echt is in ons.

Samen beleven wat een ieder aan ontwikkelingskracht inzet, als inspiratie voor de eigen ontwikkelingsweg.

Wij combineren deze sessies met ervaringsgerichte oefeningen, meditatie, muziek en perioden van onderzoek om onze ”aanwezigheid” te verdiepen en om de koppeling te verkennen tussen ons basisvertrouwen en het “rijk” van de vrijheid. Waar dat nodig is zal Marjolein de benodigde therapeutische ondersteuning inbrengen.

Inzet en tijdsbesteding

Tussen de sessies door geven we opdrachten. Jouw toewijding aan de oefeningen bepaald in grote mate jouw resultaat. Een belangrijk onderdeel wordt het bijhouden van je persoonlijke dagboek op Crealogic, dat Marjolein en Albert zullen volgen om je ontwikkeling en vragen te kunnen volgen gedurende het gehele traject.

We werken vanuit de traditie van de Vierde Weg. Dat betekent dat je gedurende de gehele dag werkt aan je ontwikkeling, precies zoals het dagelijks leven zich aandient. Dit is een begin.

Deel 2: Leiderschap en talentontwikkeling

Trainer: Albert Kamphuis

4 bijeenkomsten van 14.00 tot 18.00 (iedere 4 weken)

De performance van je team verhoogt zich het snelste en beste door in je alledaagse praktijk aan je bewustzijn te werken. Zit je op een gezond niveau dan verdwijnt de “olifant in de kamer” en kun je het potentieel van je team voelen, horen en waarnemen. Je richt je dan op het activeren van het talent op weg naar een “aanwezig” team met eindeloze mogelijkheden.

Door bewuster te worden van je wake-up calls in de samenwerking, ontdek je het patroon van vastzittende samenwerkingen en wat te doen om het beter te krijgen.

Sessie 1:

Leiderschap en talentontwikkeling

Na een korte verdieping op De InnovatieCirkel, gaat ieder aan de slag met zijn eigen casuïstiek: Op zoek naar wat zich kenbaar in je (project)team wilt maken, (her)ontdek je je wake-up call. We verkennen waar dit toe leidt en wat je eigenlijke teamwensen zijn.

Sessie 2 - 4:

Tijdens elke bijeenkomst ondersteunen we je vaardiger te worden in je samenwerkingen. Werkend vanuit je eigen praktijk, door reflectie tijdens de bijeenkomst en weer terug naar de praktijk ontwikkel je je leiderschap en de talentontwikkeling bij je mensen.

Investering

Deze kopstudie van 8 bijeenkomsten bieden we je voor € 2.850,00 en locatie kosten € 450,00, exclusief 21% BTW.

Deze training zal mogelijkerwijs in april 2021 starten.

Deze kopstudie zal van start gaan bij 6 aanmeldingen. Voor inschrijven en voor vragen over de kopstudie: Albert@egowijsleiderschapacademie.nl

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepubliceerd. Probeer het op een later moment nog een keer.

Neem gerust contact op met Albert Kamphuis voor een vrijblijvend gesprek als je:

  • gewoon eens wil sparren over jouw situatie
  • de Typetest hebt gedaan en je vragen hebt over de uitslag
  • een profiel hebt aangemaakt en je vragen hebt over de aansluitende mails met tips
  • meer wilt weten over onze aanpak en werkwijze
  • een training of coach zoekt die bij je past
  • bel als je denkt dat het niet haalbaar is voor jou
Albert nr9 klein.png Stuur een mail dan bel ik je.