Home

Egowijs Leiderschap Trainingen

Egowijs betekent jezelf op een nieuwe manier ontwikkelen

"Ons ego brengt de toekomst in gevaar als onze samenleving wordt gedreven door de 'Winner takes All' mentaliteit. Wanneer dat ‘winnen’ ons niet lukt vervallen we (onbewust) in door angst gedreven impulsen, zoals domineren, agressie, hebzucht, machtswellust of vluchten. Meer dan ooit hebben we meerdere perspectieven nodig. Dat vraagt om bewust Egowijs handelen."    
                                                                                                        -Albert Kamphuis-

Albert heeft jaren lang de rol van ons ego in de wereldgeschiedenis bestudeerd en zag steeds weer de impact van ego-gebaseerd denken, voelen en handelen. Sommigen doen grootse dingen, anderen negatieve dingen en de meeste mensen passen zich aan. Eigenlijk zijn egowijze mensen steeds weer de drijvende krachten achter sucesvolle organisaties en ook met name aanzetters tot een duurzame samenleving.

We hebben ons allemaal geidentificeerd met de automatismes van ons ego. Dat maakt onze persoonlijkheid, ons gedrag herkenbaar met onze ego-voorkeuren en aangeleerde gewoontes. We communiceren en handelen als persoonlijkheid met anderen, echter steeds weer op dezelfde manier laten we dingen gebeuren vanuit ons automatische ego patroon. Het bepaalt hoe we met de ander omgaan: vanuit de ego verdediging of kiezen we egowijze grootsheid. Bewust worden van ego-gedrag geeft ons de keus hoe we met elkaar omgaan en hoe we  bewust vanuit onze grootsheid vorm geven aan organisaties en de samenleving. Egowijs betekent loskomen van de (onbewuste) identificatie met ons mechanische ego-patroon.

Mensen die Egowijs handelen hebben een grote positieve invloed op onze samenleving. In de onderstaande animatie een eerste kennismaking hoe we in fases samen werken vanuit onze persoonlijkheid. De InnovatieCirkel© is uniek in de manier waarop het laat zien hoe in het samen leven en werken de integratie van persoonlijkheidstypes kan werken. De InnovatieCirkel Aanpak is de architectuur van onze trainingen.

Wil je ook jouw type en leiderschapsstijl weten?

Doe de GRATIS typetest

Trainingen

Charlotte 02.jpg

Leiderschapsroute Training

Je invloed vergroten vanuit wie je bent, jouw drijfveren, ambities en in de praktijk je leiderschapsvaardigheden verbeteren. Duur: 15 modules, 8 dagen, in 7 maanden

Meer informatie
manopstoel.jpg

Persoonlijke en Egowijs Leiderschap Coaching

Meer vanuit je essentie, denken, voelen, handelen. Effectiever en met meer compassie leiding geven. Je invloedsfeer vergroten. Duur: Minimaal 5 sessies en traject op maat

Meer informatie
EgowijsLeiderschap-41.jpg

Training InnovatieCirkel Aanpak

Tijdens deze meerdaagse training verdiepen we op persoonlijk meesterschap. Je wordt professioneler in het toepassen van de InnovatieCirkel Aanpak in je werk en als leidinggevende. Duur: 4 dagen

Meer informatie

Gratis een eerste verdieping op jouw type

Erik Helmink, Director Hotraco Agri, Enneagramtype 7 - De Enthousiaste Aanjager

''In de opleiding heb ik geleerd hoe met De InnovatieCirkel te werken. Om een bepaalde actie van iemand te verwachten heb je een 'gemotiveerde cultuur' nodig. En daarvoor moet je eerst verbinding maken om daarna het vliegwiel van De InnovatieCirkel aan de praat te krijgen. Voorheen deed ik dat andersom. Ik trok aan de kar en dacht dat het dan allemaal wel van zelf zou lopen''.

Dick Visser, Manager Woningstichting 't Grootslag, Enneagramtype 3 - De Bepalende Kansenmaker

''Mijn waarde hangt niet van anderen af. De eerste maanden van de training heb ik kennis kunnen maken met mijn persoonlijkheidstype. Wat zijn mijn kwaliteiten, wat zijn mijn angsten. Nu elf maanden later ben ik niet van mijn ego af, noch van mijn faalangst. Ik heb het wel een plaats kunnen geven en ik realiseer me veel beter dan daarvoor, wat ego en essentie met me doen en op welke momenten mijn ego een loopje met me neemt''.  Zie meer referenties

Egowijs Leiderschap is de nieuwe manier om een effectievere leidinggevende te worden

Ontdek wat je nog niet wist over leidinggeven.

Meer bezieling in je werk krijgen zal ook anderen inspireren. Hoe fijn is het om anderen mee te krijgen in de mooie dingen die mogelijk zijn.

Velen zijn je voorgegaan en vertellen er graag over, wat het effect was op hun leven en hun manier van leidinggeven.

Hoe je jouw leiderschap verder ontwikkelt vraagt openheid en inzet. Het gaan begrijpen en doorvoelen wat ontwikkelen voor je betekent vereist verandering toelaten.

Hoe overkom je teleurstellingen zoals:

  • het lukt onvoldoende tot een goede onderlinge samenwerking te komen,
  • het gaat stroef in het overleg, je krijgt beslissingen niet rond,
  • het lukt niet goed veranderings- en innovatieprojecten op gang te brengen en tot een succes te maken,
  • je ziet weinig Innovatiekracht ontstaan en er liggen zo veel kansen !

Welkom bij de Egowijs Leiderschap Academie

Egowijs Leiderschap ontwikkelen betekent jezelf op een unieke manier leren kennen. Ontwikkelen vraagt als eerste stap aan de slag gaan met wat jouw talenten en remmende gewoontes zijn.

Je kunt een kort of lang Egowijs Leiderschap coaching traject aanvragen of instappen bij de Egowijs Leiderschap Training. Iedere leergang van deze training bestaat uit een groep gemotiveerde mensen die met elkaar meer over zichzelf en hun leiderschap mogelijkheden willen leren.

Op 7 december 2022 starten we al weer met de 25e leergang, egenlijk een jubileum. Onze Egowijs Leiderschap Training, die op jouw praktijk is gericht waardoor je groeit en leert ''on the job''. Ook zul je ervaren dat de leergang op maat gemaakt is voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

Deze leergang bestaat uit acht trainingsdagen verspreid over zes maanden met tussen door praktische ''leer'' opdrachten en leermomenten uitwisselen met de andere deelnemers.

 ''Als je elkaar ontmoet op essentie en authenticiteit dan gaat de rest vanzelf''