De InnovatieCirkel Aanpak

De InnovatieCirkel©, routekaart van het Levende Systeem

De InnovatieCirkel is ontwikkeld door Albert Kamphuis. Het is een hanteerbaar werkmodel van hoe onze samenleving werkt. De basis is onze persoonlijkheid en hoe we het Levende Systeem, van onze samenleving, vorm geven.Vanaf 2002 begon hij zijn ervaringen in zijn eerste boek te verwerken en trainingen te ontwikkelen.

Het laat zien en ervaren wat het betekent om competent en bewust te innoveren, te veranderen en beschikbaar talent tot ontplooiing te brengen in de 21e Eeuw..

Zijn praktijk ervaringen van de afgelopen 35 jaar in zijn werk met leiders, teams en organisaties heeft hij uitgewerkt in de zich steeds vernieuwende Egowijs Leiderschap opleidingen.

De InnovatieCirkel is de basis van de Egowijs Leiderschap trainingen.

IC basis 2020 b.png

Cor Verwoert, Hoofd Planvorming Van Wijnen, Enneagramtype 6 - De Betrokken Probleemoplosser

''Wat heb ik nodig? Wat moet ik weten om besluiten te nemen? Als je dát van jezelf weet kan je ook andere mensen, andere types (zoals je collega’s of je team) leren kennen en hen inzetten en motiveren op basis van hun kwaliteiten.
Gevolg daarvan is dat men met veel plezier aan het werk is. En als men de types van elkaar kent is er ook begrip, herkenning maar vooral daardoor de bereidheid elkaar te helpen. De ander loopt er niet de kantjes af, maar het is niet zijn/haar kwaliteit, dus we gaan diegene helpen!
Als leidinggevende helpt het mij om me juist te focussen op het deel van De Innovatiecirkel wat in een bepaald team minder aanwezig is''.

Leiding geven en de InnovatieCirkel Aanpak

De InnovatieCirkel is opgebouwd uit drie lagen en laat zien hoe onze samenleving als Levend Systeem werkt als we vanuit Egowijze mensen kijken. We beginnen met ons zelf, van binnen naar buiten:

Laag 1: De Kern (Ik):  Persoonlijkheid en Talenten
Dit is de basis waarin jij zelf Egowijs Persoonlijk Meesterschap ervaart. Vanuit dit punt wil en kan je een bijdrage leveren die groter is dan je eigen belang. Je bent mentaal gezond.
Als leider heb je macht en invloed – geen twijfel over mogelijk. Het is belangrijk te blijven werken aan je persoonlijk meesterschap. Jouw macht en invloed kan je integer gebruiken om de waarde die je organisatie in onze maatschappij heeft te versterken.

Laag 2: De BinnenCirkel (Wij): Relaties met anderen
Succes is gebaseerd op wat mensen in een organisatie met elkaar bereiken. De samenwerking tussen de negen types is de bouwsteen voor het succes van laag 3. Het Team in flow brengen zodat ze co-creators worden van het succes van de organisatie, vergt dieper inzicht in de talenten, motivaties en valkuilen.

Laag 3: De BuitenCirkel (Allen):  Omgaan met de omgeving
De resultaten van de organisatie zijn het gevolg van jouw werk, van het werk van de teams en het geheel van kennis en kunde wat je als leider activeert. Je staat vol vertrouwen in verbinding met de onvermijdelijkheid van de realiteit, zoals die zich aanbiedt in de samenleving. Onze tijd heeft meer dan ooit Egowijze Leiders nodig die duurzame beslissingen nemen.

IC split 7 02.png

Integraal activeren Innovatiekracht

Het InnovatieCirkel proces bestaat uit 5 elkaar opvolgende fases:

  1. Bewustwording,
  2. Positie bepalen,
  3. Koers uitzetten,
  4. In beweging brengen,
  5. Op koers houden.

Hoe technisch of inhoudelijk een innovatie ook is, deze oeroude fasen van innoveren zijn één op één gekoppeld aan de verschillende karakters in de organisatie. De negen persoonlijkheden zoals uitgewerkt in de Enneagram persoonlijkheidsleer.

Het zijn mensen die een organisatie, een samenleving laten werken.

Elke fase uit de InnovatieCirkel is gekoppeld aan een persoonlijkheidstypen. Idealiter heeft een organisatie alle persoonlijkheidstypes in huis. Dit is echter vaak niet het geval.

Blijft een organisatie achter op een fase dan blijkt vaak dat het corresponderend persoonlijkheidstype niet aanwezig is. Het kan ook dat iemand met dit persoonlijkheidstype wel aanwezig is maar dat hij of zij gefrustreerd rondloopt.

Het vliegwiel gaat pas draaien wanneer medewerkers Egowijs zijn en blijven en niet wegzakken in stress.

Activeren van innovatiekracht is niet meer dan de verschillende persoonlijkheden (9 enneagramtypes) in je organisatie op lijnen langs het oeroude innovatieproces zoals uitgewerkt in de InnovatieCirkel.

Lees verder

Een gezond functionerende samenwerking is de sleutel voor succes.

Lynda Gratton deed onderzoek bij bedrijven als Citibank, Hewlett-Packard en Kraft Foods. Daaruit bleek dat een hoog percentage van werknemers zich absoluut niet betrokken voelt bij het bedrijf. Op haar vraag “Heeft u het gevoel dat uw bedrijf van uw potentieel gebruik maakt?” reageerde slechts 20 procent positief.

De waarden van een bedrijf wordt geïllustreerd door de deugdzaamheid van de leider. “Bedrijven leiden is tegenwoordig erg moeilijk, omdat het hele complexe instituties zijn, met veel verschillende stakeholders die tegengestelde belangen hebben. De beste leiders die ik heb gezien zijn erg bedachtzaam, ze reflecteren op hun leiderschap. En zij hebben vaak een erg sterk team om zich heen verzameld. Het team is belangrijker dan het individu. Een heroïsche leider past niet meer in het jaar 2004.”

 "We cannot dismantle one system without having another in its place", Mahatma Gandhi

Het succes van een organisatie in de buitenwereld (laag 3 van de InnovatieCirkel) is afhankelijk van een gezond functionerende samenwerking tussen alle mensen binnen de organisatie (laag 1 en 2 van de InnovatieCirkel).

Dit komt ook naar voren uit onderzoek naar goed draaiende organisaties.

Bijvoorbeeld het onderzoek ''Beyond Performance'' uit 2011 van McKinsey.

Een citaat uit het onderzoek

"Wanneer aan leidinggevenden wordt gevraagd om de belangrijkste factoren te noemen voor motivatie om in een organisatie te blijven of zich bij een organisatie aan te sluiten, waren de hoogst gerangschikte factoren 'Vrijheid & autonomie' en 'Spannende uitdagingen'.

Werknemers willen zich niet een radertje in het wiel voelen maar bij machte zijn om een zinvolle bijdrage te leveren".

BookcoverIC.jpg

Albert begon met zijn eerste boek in 2002 en in 2007 werd het aan de uitgever aangeboden en in 2008 werd zijn boek "De InnovatieCirkel" gepubliceerd.
In september 2011 is de gereviseerde 2e druk van de InnovatieCirkel in het Engels verschenen.

''Egowise Leadership & the Nine Creating Forces of the InnovationCircle''

Bekijk hier de inhoudsopgave en/of Bestel het (e)boek

Don Riso of the Enneagram Institute, co-author of the Wisdom of the Enneagram, praised the great value and contribution of the book, one of his quotes:"Congratulations on your book Albert, It is really daily groundwork for a lot of thought and I think it is a really good book. It is one of these books where people will be looking back at and say: Wow, it was right under our noses"

Wil je onze inhoudelijke aanpak ervaren? Kom langs, breng een actueel probleem in en krijg gratis oplossingssuggesties. Zie de gratis Introductie bijeenkomst met het Toepassing Forum in de Agenda voor de recente data in Utrecht.