De InnovatieCirkel Aanpak

De InnovatieCirkel©, routekaart van hoe we werken

Waarom de InnovatieCirkel de basis is voor Egowijs leiderschap

De InnovatieCirkel aanpak laat zien hoe mensen samen werken in verbinding en passie. Het is een praktisch werkmodel wat laat zien hoe mensen in organisaties optimaal kunnen samenwerken op basis van wie ze zijn en wat ze willen. Vanuit deze aanpak kunnen we ook beter duurzaam en innovatief werken aan onze maatschappij.

Het inzetten van de InnovatieCirkel aanpak zal ons ondersteunen om vanuit zingeving bewust te innoveren en te veranderen. Het leidt tot meer betrokkenheid en passie, wat beschikbaar talent beter tot ontplooing brengt.

 Al meer dan 14 jaar vormt de InnovatieCirkel de kern van de Egowijs Leiderschap trainingen. Persoonlijke ontwikkeling en het in de praktijk leren gebruiken van de InnovatieCirkel Aanpak staan daarin centraal.

IC basis 2020 b.png

Mensen die Egowijs handelen hebben een grote positieve invloed op onze samenleving. In de onderstaande animatie van de InnovatieCirkel een eerste kennismaking hoe we in fases samenwerken vanuit onze persoonlijkheid.

Integraal activeren Innovatiekracht

Het InnovatieCirkel proces bestaat uit 5 elkaar opvolgende fases:

 1. Bewustwording,
 2. Positie bepalen,
 3. Koers uitzetten,
 4. In beweging brengen,
 5. Op koers houden.

Elke fase is gekoppeld aan de betreffende persoonlijkheidstypen

Hoe technisch of inhoudelijk een innovatie ook is, deze oeroude fasen van innoveren en dingen tot stand brengen zijn één op één gekoppeld aan de verschillende karakters in de organisatie. De negen persoonlijkheden zoals uitgewerkt in de Enneagram persoonlijkheidsleer.

Het zijn mensen die een organisatie, een samenleving laten werken.

Idealiter heeft een organisatie alle persoonlijkheidstypes in huis. Dit is echter vaak niet het geval.

Blijft een organisatie achter op een fase dan blijkt vaak dat het corresponderend persoonlijkheidstype niet aanwezig is. Het kan ook dat iemand met dit persoonlijkheidstype wel aanwezig is maar dat hij of zij gefrustreerd rondloopt.

In grotere organisaties ontstaan cultuur gedragingen die meestal geen geduld of begrip hebben voor andere talenten bij Innovatie en veranderingen. Het vliegwiel gaat pas draaien wanneer medewerkers Egowijs zijn en blijven en niet wegzakken in stress, zoals teveel werkdruk of onveiligheid.

Activeren van innovatiekracht is niet meer dan de verschillende persoonlijkheden (9 enneagramtypes) in je organisatie optimaal te laten samenwerken langs het oeroude innovatieproces zoals uitgewerkt in de InnovatieCirkel. Er ontstaat vanzelf draagvlak en realisatie energie.

Lees verder op onze blog

Een gezond functionerende samenwerking is de sleutel voor succes.

Lynda Gratton deed onderzoek bij bedrijven als Citibank, Hewlett-Packard en Kraft Foods. Daaruit bleek dat een hoog percentage van werknemers zich absoluut niet betrokken voelt bij het bedrijf. Op haar vraag “Heeft u het gevoel dat uw bedrijf van uw potentieel gebruik maakt?” reageerde slechts 20 procent positief.

De waarden van een bedrijf wordt geïllustreerd door de deugdzaamheid van de leider. “Bedrijven leiden is tegenwoordig erg moeilijk, omdat het hele complexe instituties zijn, met veel verschillende stakeholders die tegengestelde belangen hebben. De beste leiders die ik heb gezien zijn erg bedachtzaam, ze reflecteren op hun leiderschap. En zij hebben vaak een erg sterk team om zich heen verzameld. Het team is belangrijker dan het individu. Een heroïsche leider past niet meer..”

 "We cannot dismantle one system without having another in its place", Mahatma Gandhi

Leiding geven en de InnovatieCirkel Aanpak

De InnovatieCirkel is opgebouwd uit drie lagen, drie elkaar opvolgende cirkels die laten zien hoe organisaties als Levend Systeem werken als we vanuit mensen kijken. We beginnen in de opleidingen met ons zelf, onze persoonlijke ontwikkeling naar Egowijs Leiderschap, als basis om gezonde vitale organisaties te creëren.

De drie lagen van de InnovatieCirkel beginnen bij jezelf, dan jij met de ander(en) en hoe gezamenlijk de wereld vorm te geven.

Laag 1: De Kern (Ik): Persoonlijkheid en Talenten
Dit is de basis waarin jij zelf Egowijs Persoonlijk Meesterschap kunt ervaren. Vanuit het werken aan zelfrealisatie kun je een bijdrage leveren die groter is dan je eigen belang. Je bent mentaal gezond.
Als leider heb je macht en invloed – geen twijfel over mogelijk. Het is belangrijk te blijven werken aan je persoonlijk meesterschap. Jouw invloed kun je integer gebruiken om de waarde die je organisatie in onze maatschappij heeft te versterken.

Laag 2: De BinnenCirkel (Wij): Relaties met anderen
Succes is gebaseerd op wat mensen in een organisatie met elkaar bereiken. De samenwerking tussen de negen types is de bouwsteen voor het succes van laag 3. Het Team in flow brengen zodat ze co-creators worden van het succes van de organisatie, vergt dieper inzicht in de talenten, motivaties en valkuilen van de mens en zijn/haar persoonlijkheid.

Laag 3: De BuitenCirkel (Allen): Omgaan met de omgeving
De resultaten van de organisatie zijn het gevolg van jouw werk, van het werk van de teams en het geheel van kennis, kunde en zingeving wat je als leider activeert. Je staat vol vertrouwen in verbinding met de onvermijdelijkheid van de realiteit, zoals die zich aanbiedt in de samenleving. Onze tijd heeft meer dan ooit Egowijze Leiders nodig die duurzame beslissingen nemen.

IC split 7 02.png

Het succes van een organisatie in de buitenwereld (laag 3 van de InnovatieCirkel) is afhankelijk van een gezond functionerende samenwerking tussen alle mensen binnen de organisatie (laag 1 en 2 van de InnovatieCirkel).

Dit komt ook naar voren uit onderzoek naar goed draaiende organisaties.

Bijvoorbeeld het onderzoek ''Beyond Performance'' uit 2011 en 2019 van McKinsey.

Een citaat uit het McKinsey onderzoek:

"Wanneer aan leidinggevenden wordt gevraagd om de belangrijkste factoren te noemen voor motivatie om in een organisatie te blijven of zich bij een organisatie aan te sluiten, waren de hoogst gerangschikte factoren 'Vrijheid & autonomie' en 'Spannende uitdagingen'.

Werknemers willen zich niet een radertje in het wiel voelen maar bij machte zijn om een zinvolle bijdrage te leveren".

Cor Verwoert, Hoofd Planvorming Van Wijnen, Enneagramtype 6 - De Betrokken Probleemoplosser

''Wat heb ik nodig? Wat moet ik weten om besluiten te nemen? Als je dát van jezelf weet kan je ook andere mensen, andere types (zoals je collega’s of je team) leren kennen en hen inzetten en motiveren op basis van hun kwaliteiten.
Gevolg daarvan is dat men met veel plezier aan het werk is. En als men de types van elkaar kent is er ook begrip, herkenning maar vooral daardoor de bereidheid elkaar te helpen. De ander loopt er niet de kantjes af, maar het is niet zijn/haar kwaliteit, dus we gaan diegene helpen!
Als leidinggevende helpt het mij om me juist te focussen op het deel van De Innovatiecirkel wat in een bepaald team minder aanwezig is''.

BookcoverIC.jpg

Albert begon met zijn eerste boek in 2002 en in 2007 werd het aan de uitgever aangeboden en in 2008 werd zijn boek "De InnovatieCirkel" gepubliceerd.
In september 2011 is de gereviseerde 2e druk van de InnovatieCirkel in het Engels verschenen.

''Egowise Leadership & the Nine Creating Forces of the InnovationCircle''

Bekijk hier de inhoudsopgave en/of Bestel het (e)boek

Don Riso of the Enneagram Institute, co-author of the Wisdom of the Enneagram, praised the great value and contribution of the book, one of his quotes:"Congratulations on your book Albert, It is really daily groundwork for a lot of thought and I think it is a really good book. It is one of these books where people will be looking back at and say: Wow, it was right under our noses"

Wil je meer weten over je Enneagram basis type uit de test? Nieuwsgierig naar de andere types? Geef je op voor deze informatieve gratis online sessie en klik op de knop.

Neem gerust contact op met Albert Kamphuis voor een vrijblijvend gesprek als je:

 • gewoon eens wil sparren over jouw situatie
 • de Typetest hebt gedaan en je vragen hebt over de uitslag
 • een profiel hebt aangemaakt en je vragen hebt over de aansluitende mails met tips
 • meer wilt weten over onze aanpak en werkwijze
 • een training of coach zoekt die bij je past
 • bel als je denkt dat het niet haalbaar is voor jou
Albert nr9 klein.png Stuur een mail dan bel ik je.