Enneagram type test

ENNEAGRAM TYPE TEST

Deze test is bijzonder omdat hij uitgaat van drijfveren en motivatie en niet alleen van gedrag.

Het Enneagram geeft je inzicht in je persoonlijkheid, talenten en valkuilen. Het geeft je een profiel, een blijk van herkenning voor jezelf en de mensen om je heen.

Jezelf kennen is de basis voor Egowijs leiderschap!

Maak na de test EEN PROFIEL aan. De uitslag wordt opgeslagen en je ontvangt meer informatie over je type.

De uitslag is een indicatie. Waarschijnlijk scoor jij hoog op twee á drie typen. Wij raden aan over deze typen te lezen. Grote kans dat jij vooral de minder leuke kanten herkent.

Doet het een beetje 'pijn', dan zit je op de goede weg.

Ervaringen na het maken van de test

“Het resultaat van de type-test heeft mij veel duidelijkheid gegeven over mijn eigen persoonlijkheid. Puzzelstukjes vielen samen. Ik ben een type 9. Het enneagram heeft mij geleerd mijn eigen kwaliteiten beter te waarderen en daar waar ik minder goed in ben andere mensen in te zetten. Het is nog regelmatig een ‘aha’-belevenis waarbij ik verwonderlijk naar mijzelf kijk maar ook naar anderen.” – Operationeel Manager IT bedrijf

"Nieuwsgierig geworden door de typebeschrijvingen, gevolgd door een heldere type 7-herkenning ben ik door de enneagram-bril naar mezelf gaan kijken. Na het thuiskomen in de positieve eigenschappen, heb ik de negatieve eigenschappen uitgebreid getoetst aan mijn directe omgeving. Op sommige vlakken, zeker met mijn partner, heeft dit geleid tot prachtige gesprekken en wederzijdse inzichten." - Directeur Detacheringsbedrijf

Leiderschap en het Enneagram

Leider, maak gebruik van je karakter en talent

Om achter jouw karakter en talenten te komen gebruiken we het Enneagram. De eerste stap is het maken van de typetest.

Het Enneagram beschrijft 9 persoonlijkheidstypen. Per type worden eigenschappen, talenten en valkuilen beschreven. Met deze kennis leer jij jezelf en anderen beter kennen.

Idealiter zou een persoon alle 9 typen even sterk in zichzelf herkennen. Dit betekent dat de persoon in balans is. Maar 99% van alle mensen heeft toch één van de typen dat meer dominant aanwezig is. Onder stress val je terug op dit basistype.

Het is goed je te realiseren dat het Enneagram het uiteindelijke doel heeft om je in balans te brengen. 

Als je basistype duidelijk is kan je beginnen met je persoonlijke ontwikkeling.

4 voordelen:

  1. Het brengt je persoonlijke drijfveren in beeld. Drijfveren geven richting aan je manier van denken, je gevoelens, je communicatie- en beslissingsstijl. Dus ook je handelen als leidinggevende.

  2. Het geeft inzicht in hoe je beter met anderen kunt samenwerken. Het laat zien hoe talenten gekoppeld zijn aan het innovatieproces. Nieuwsgierig? lees meer over De InnovatieCirkel .

  3. Het ontdekken van het ‘juiste’ type roept “zelfherinnering op. Zo van: “Hoe weten ze dat van mij?”. Dit stimuleert je tot het doen van zelfonderzoek en het werken aan je zelfbewustzijn.

  4. Binnen het Enneagram is een koppeling gelegt tussen Oosterse en Westerse Psychologie. Dit geeft toegang tot duizenden jaren wijsheid. Dit geeft een rijkdom aan inzichten om je persoonlijkheid verder te ontwikkelen.  

Wil je praktisch gericht meer kennismaken met de types?

Neem gerust contact op met Albert Kamphuis voor een vrijblijvend adviesgesprek als je:

  • een training zoekt die bij je past
  • meer wilt weten over onze aanpak en werkwijze
  • een vraag hebt over de gratis workshops zoals de Introductie bijeenkomst
  • de Typetest hebt gedaan en je vragen hebt over de uitslag
  • een profiel hebt aangemaakt en je vragen hebt over de aansluitende mails met tips over je persoonlijkheidsprofiel.