Wie zijn wij?

De mensen van ELA vormen een netwerkorganisatie met een kern van deskundigen: Albert Kamphuis, Sandra Koedood en Bart Schwarz. We hebben in het netwerk meerdere collega's die we situatie gericht inschakelen.

ALBERT KAMPHUIS - Enneagramtype 5, De Integrerende Nadenker (beschouwend, onafhankelijk, visionair, scherpzinnig)

Ik ben geboren in 1950, getrouwd en een trotse vader van vier dochters. Op mijn 18e ging ik via mijn vader bij een accountantskantoor werken, om vertrouwd te raken met de cijfermatige kant van een bedrijf zodat ik later ons familiebedrijf zou kunnen gaan leiden. Na een jaar ging ik als administrateur en adviseur voor het Midden en Klein Bedrijf aan de slag. Toen een dochteronderneming van het familiebedrijf in zwaar weer terecht kwam vroeg mijn vader mij het crisismanagement op mij te nemen. Op mijn 25e heb ik het bedrijf voor mijn vader verkocht aan Hunter Douglas N.V. en ben ik antropologie gaan studeren, omdat gedrag van mensen mij altijd al had geboeid.
Naast mijn studie was ik plaatsvervangend docent Organisatiekunde aan de universiteit Nijenrode. Na mijn studie werd ik Management Consultant voor de Raad van Bestuur van Philips, waarin het thema “innovatie en cultuurverandering” een centrale rol speelde. Ik heb vele innovatietrajecten begeleid die tot doorbraken leidden. In de jaren na mijn Philips tijd heb ik vele innovatie doorbraak workshops begeleid, Strategische Technologie scenario’s helpen opzetten. Samen met interne trainers van Philips de Technology Roadmapping methode geïntroduceerd en trainingen opgezet.

In die jaren mocht ik ook verschillende research en development managers van multinationals adviseren, zoals IBM, Hewlett Packard, Digital, 3M en General Motors. Mijn diepe inzicht in Innovatie en Creativiteit bracht me ook in 1988 naar de USA, als vertegenwoordiger van Philips heb ik voor het CIMS (Centre for Innovation Management Studies) een vertaalslag voor ze uitgewerkt van de vragen, over innovatie en research en development, die de grote multinationals als research proposals voorlegde aan CIMS. En natuurlijk ook de vertaalslag terug van de CIMS research on research resultaten naar toepassing ervan voor het bedrijfsleven.
In 1989 heb ik mij gevestigd als zelfstandig Management Consultant en sinds die tijd heb ik vele leidinggevenden geholpen bij het innoveren met doorbraakworkshops, business strategie, scenario planning, teambuilding, interactieve beleidsbepalingen, coaching en ontwikkeling van leiderschap.

Als trainer aan de Senior Executive Course van de Baak ontving ik, over een periode van 10 jaar, grote waardering van de deelnemers. Met name omdat ik mij richtte op de rol van hun persoonlijkheid bij strategische beslissingen en visie ontwikkeling.
Ik heb mij hierin continue verder gespecialiseerd onder andere door opleidingen te volgen bij Don Riso en Russ Hudson- twee internationaal bekende Enneagram auteurs - van het Enneagram Institute in New York.

In 2002 besloot ik met mijn kennis en ervaring een community te bouwen van adviseurs, trainers en coaches. Klanten vroegen naar een boek of een handleiding van mijn gedachtegoed. In 2008 verscheen mijn eerste boek  “De InnovatieCirkel, vliegwiel voor excellence in business” - waarin ik uitleg hoe je de talenten binnen je organisatie kunt gebruiken en inzetten om je organisatie geweldiger te maken, te beginnen bij jezelf als leider. In 2011 is de 2e herziene druk in het Engels verschenen, zie www.egowiseleadershipcircle.com. Sinds 2015 werk ik aan een nieuw boek, "Courageous Humanity", een breder algemeen werledbeeld bestrijkende uitwerking van mijn gedachtegoed, samen met Monika Adelfang uit Zuid-Afrika.

Zie mijn Internationale trainingen en lezingen

BART SCHWARZ - Enneagramtype 3, De Bepalende Kansenmaker (Doelgerichtheid, focus, effectiviteit)

Vanaf het begin van mijn professionele leven ondersteun ik leidinggevenden er meer uit te halen wat erin zit. In het begin vanuit de instrumentele kant als kwaliteitsmanager en P&O-er, en sinds 2000 als coach en trainer door de persoonlijkheid van de leidinggevende als uitgangspunt te nemen.

Mijn interesse in leidinggeven begon op de lagere school. Mijn vader vertelde me dat ik 12 jaar oud was toen ik een artikel las over leiderschap, gedrag en motivatie. Niet dat ik er me nog veel van herinner, maar het is een feit dat ik al heel lang bezig ben het verschil te begrijpen tussen goed en gemiddeld leiderschap. De eerste serieuze stap daarin was mijn studie sociale- en organisatiepsychologie, vervolgd door een aantal functies in het bedrijfsleven. Pon’s Automobielhandel en Debitel waren daarvan wel de meest bekende.

In al die functies zat wel een grote mate van zelfstandigheid, waardoor ik in staat was veel verschillende instrumenten te bekijken en met veel passie op leidinggevenden los te laten. Zo was ik gepassioneerd over het gedachtegoed van Covey, NLP, het bouwen van integrale kwaliteitssystemen of het coachen op resultaat. Irmgard van der Vegt, mijn vrouw en een belangrijke constante factor in mijn leven, zag ze allemaal komen en ook weer gaan.

Door die zoektocht wijzer geworden, herkende ik dan ook meteen dat De InnovatieCirkel van Albert Kamphuis een veel grotere breedte en diepgang had dan alle modellen die ik heb gezien. Toen ik Albert op een congres in 2007 tegenkwam, was de klik tussen ons dan ook instant over onze passie: een academie voor leidinggevenden waar je ècht leerde leidinggeven.

SANDRA KOEDOOD - Enneagram type 4, De Creatieve Ontwikkelaar (Inlevend, fijngevoelig, configurerend, intuitief, hartstochtelijk)

Sandra is trainer en coach. In ieder van de deelnemers die ik ontmoet zie ik eigenheid en persoonlijke kracht die is overschaduwd, op de achtergrond geraakt, ondergesneeuwd door overtuigingen, patronen of gebeurtenissen. Door open en eerlijk in contact te komen met de echte gevoelens en gedachten ontstaat er ruimte om achter de beschermlagen te kijken. En daar zit de echte persoon verscholen. Door de verbinding te maken met wie je werkelijk bent, kom je weer in contact met je kwaliteiten en jouw authentieke, persoonlijke kracht. Het Enneagram als persoonlijkheid ontwikkelingsmodel zet ik daarbij in.

Ik geef samen met Albert de Egowijs Leiderschapsroute training.

 "Ik geloof in de persoonlijke kracht van de mens. Deze kracht is, in mijn optiek, in ieder van ons aanwezig, al is deze soms overschaduwd of verborgen. Het geloof en vertrouwen in deze kracht ligt ten grondslag aan mijn werk. Ik help mensen graag op weg naar een gezonde verbinding met zichzelf, waarin acceptatie en het creëren van de balans tussen hart, hoofd en handen (het denken, voelen en handelen) een centrale plek innemen.

Persoonlijke kracht betekent voor mij dat je leeft in overeenstemming met wie je in essentie bent. We worden allemaal geboren met een eigen karakter, natuurlijke talenten en eigenschappen. Weer terug in verbinding komen met deze essentie-kwaliteiten brengt je terug naar je kern, naar wie je in wezen bent. Hier vanuit leven brengt rust, balans en creativiteit. Dát is voor mij persoonlijke kracht."