Wat is Egowijs Leiderschap

We hebben allemaal wel eens last van ons eigen gedrag waar we later spijt van krijgen. Ook vinden we het makkelijker met de een dan met de ander samen te werken.Tegelijk wil je lekker kunnen werken, je talent vol in kunnen zetten maar helaas....

Ondertussen versta je elkaar niet, blijf je achter de markt aanlopen, nemen je mensen geen initiatieven, worden eigen balangen belangrijker in de politiek, vindt er uitbuiting plaats op basis van machtsuitoefening en zien we overal ongezond egogedrag. Kortom we voelen ons niet veilig. De gevolgen daarvan zien we in de krant, op het nieuws.

Sta je er bovendien wel eens bij stil dat 75% van de mensen weggaan bij hun leidinggevende en niet bij de organisatie?

Het maatschappelijk leervermogen loopt achteruit, we blijven achter in innovatiekracht. Toch kan het anders.

Denk dan aan de volgende mogelijkheden: snelle aanpassing aan de veranderende omgeving, de juiste mensen vinden en behouden, hoe anderen in hun talent laten opbloeien, heldere strategie en draagvlak creëren, bezinning en betekenis ontwikkelen en de juiste leiderschapsstijl kunnen activeren.

In onze trainingen raak je bekend met een aantal hinderlijke psychologische wetmatigheden van jouw persoonlijkheid. Je ontdekt belemmerende overtuigingen die daaruit voortkomen en herkent je blinde vlek(ken). De ontdekking daarvan geeft bijna automatisch het loslaten ervan. Je wordt een ‘’gezonde’’ leider die vertrouwen laat ontstaan en effectievere resultaten behaalt.

Ook leveren de trainingen als vanzelf, wat wij als grap wel noemen, ''bijwerkingen'':

  • Effectievere veranderingsprocessen
  • Minder vergadertijd door voorkomen onnodige misverstanden
  • Betere communicatie en beïnvloedingsvaardigheid
  • Er wordt een beroep gedaan op je talenten, kennis en kunde
  • Soepelere interpersoonlijke contacten op werk en thuis
  • Innerlijke rust en duidelijk minder stress

''De doorbraak van het persoonlijk leiderschap in de 21e eeuw
zal bepalend zijn
voor het innovatieve vermogen van onze beschaving''.

Spreekt het je aan, wil je meer weten? Meld je aan bij de volgende mogelijkheden:

Kom eens naar de gratis Introductie om te proeven aan je persoonlijkheid.
Wil je nog wat meer over onze aanpak leren, blijf dan daarna aansluitend bij het gratis Toepassingsforum mee praten en ontdekken.

Doe in ieder geval de gratis Typetest

Nieuwsgierig naar wat de deelnemers aan groei ervaren hebben in de trainingen en van welke organisaties ze zijn?

Met de ontwikkeling van Egowijs Leiderschap leren we je hoe de organisatie de komende 10 jaar succesvol en duurzaam te houden.

Groeien op een Egowijs inspirerende wijze, van bewustwording naar handelen.

Hoe doen we dat?

De trainingen zijn in een groep en tegelijkertijd individueel, op maat voor jouw persoonlijkheid en leerproces.

Wij zien de afgelopen jaren mensgerichte succesfactoren naar voren komen uit onderzoek naar succesvolle bedrijven, zoals bijvoorbeeld uit Good to Great van Jim Collins en Beyond Performance van McKinsey. Die succesfactoren zijn herkenbare bouwstenen in onze trainingen.

In de afgelopen 50 jaar zijn de meest succesvolle bedrijfspraktijken gemeten en geverifieerd. Toch volgen de meeste organisaties deze praktijken niet op.

De kern van Egowijs Leiderschap is het bereiken van Persoonlijk Meesterschap om als leidinggevende een mensgerichte integrale aanpak te kunnen inzetten voor de ontwikkeling van een grootse organisatie.

Nieuwsgierig? Start bij het begin en doe de gratis persoonlijkheids typetest en krijg al meteen meer inzicht in jezelf.

We leven met elkaar in de samenleving. Albert Kamphuis is dat gaan beschouwen als wat hij noemt het ''Levend Systeem''.
Er zijn zoveel wetmatigheden in onze samenleving en voorspelbare en herkenbare gedragingen dat het een dynamisch levend geheel is. Hij heeft als een representatief model de InnovatieCirkel ontwikkeld, die als een kaart laat zien hoe we, in wat we dagelijks doen, bepaalde stappen zetten en processen volgen. Het gedachtegoed van de InnovatieCirkel is de basis onder de Egowijs Leiderschap Academie trainingsprogramma’s. Daarin schuilt de kracht om niet alleen aan zelfontwikkeling te doen maar ook om je (persoonlijk) leiderschap aan te gaan en er naar te handelen.

Onze integrale aanpak succesvol maken zien wij als het werken met het vliegwiel effect van de InnovatieCirkel, die opgebouwd is uit drie, op elkaar bouwende lagen:

  • De resultaten van je organisatie zijn de resultaten van jouw werk, van de teams en het geheel van kennis en kunde wat je als leider activeert. Wij noemen dat de derde laag, de organisatie.
  • Succes is gebaseerd wat de mensen in een organisatie met elkaar bereiken, we zien hier die samenwerking als de bouwsteen voor succes van de derde laag. Wij noemen dat de tweede laag, de teams.
  • Echter als eerste laag zien we Persoonlijk Meesterschap van waaruit het geheel mogelijk wordt.

De potentie van de InnovatieCirkel wordt gedragen door de 9 diverse persoonlijkheidstypes die voor ons de basis zijn van de InnovatieCirkel.

Herken talent, stimuleer grootsheid en oogst innovatie

De kunst is die 9 types in je organisatie te herkennen en te inspireren. Uit veel onderzoek komt naar voren dat de veelvoud aan talenten in een organisatie een belangrijke succesfactor zijn.

De Egowijs Leiderschap Academie helpt jou als leider om jezelf, je team en je organisatie naar een hoger niveau te ontwikkelen. Iedereen heeft een eigen karakter en eigen talenten. Door deze talenten te herkennen en in te zetten voor de taken waar ze tot hun recht komen haal je het optimale uit jezelf en je team. Zo creëer je een grootse en innovatieve organisatiecultuur.

De doorbraak van het persoonlijk leiderschap in de 21e eeuw zal bepalend zijn
voor het innovatieve vermogen van onze beschaving.

Meer weten? Meld je aan bij de volgende mogelijkheden:

Kom eens naar de gratis Introductie om te proeven aan je persoonlijkheid.
Wil je nog wat meer over onze aanpak leren, blijf dan daarna bij het gratis Toepassingsforum mee praten en ontdekken.

Doe in ieder geval de gratis Typetest

Nieuwsgierig naar wat de deelnemers aan groei ervaren hebben in de leiderschapsontwikkeling trainingen en van welke organisaties ze zijn?

Hoe kun je dat Leiderschap ontwikkelen?
Door het volgen van de Egowijs Leiderschap Route opleiding leer je bezielend te motiveren, optimaal samen te werken, de juiste (strategische) keuzes te maken en deze krachtig uit te voeren.

Als je jezelf kent ben je de natuurlijke leider in de organisatie van morgen. Leider over het geheel, over je afdeling, over je groep, maar vooral over jezelf en jouw talenten.