Wat is Egowijs Leiderschap

Egowijs Leiderschap

Waarom Egowijs Leiderschap Ontwikkelen?

Je zou meer uit je mensen en de organisatie willen halen, maar het lukt niet want ...

Je hebt nu eenmaal persoonlijke voorkeuren
Ieder blijft op zijn standpunten staan en houdt vast aan zijn eigen voorkeuren. De samenwerking verloopt stroef, vergaderingen voelen aan alsof er een (onderhuidse) spanning is en zijn niet effectief. De mensen houden hun talenten in.

Druk? Prestatie-stress?
Stress veroorzaakt vastzittende emoties en een leiderschapsstijl die vervalt tot (onbewust) dwingend opleggen van de eigen opvattingen.

Bekijk de InnovatieCirkel Aanpak !
Olifant 1.png

Praktijk problemen die we vaak horen van onze deelnemers:

Janine, deelnemer aan de 11e training:''Ik heb meer verantwoordelijkheidsgevoel dan de collega’s. Ze doen moeilijk naar elkaar terwijl er toch overeenstemming mogelijk zou moeten zijn. Ik herken vaak het talent van een teamgenoot maar de anderen besteden er geen aandacht aan.

Door de Leiderschapsroute heb ik help ik het team de talenten van de verschillende persoonlijkheden laten zien. Er is meer energie in het team nu''  .

Johannes, deelnemer aan de 18e training: ''Er zijn mogelijkheden maar het lukt niet anderen er enthousiast over te krijgen en dan is er geen draagvlak. Wat ze oppakken is meer van hetzelfde. Het lukt niet er een vernieuwende draai aan te geven, ze voelen het niet aan.
Ze geloven er niet in en dansen om de hete brei heen. Dan maar weer wat anders.

We werken nu in onze beeldvorming met de InnovatieCirkel aanpak en werken daardoor nu wel goed aan het draagvlak.''

Henk, deelnemer aan de 16e training: ''Het project is te oppervlakkig, er is onvoldoende over doorgedacht, het heeft te weinig toekomst. Ze denken dat het haalbaar is maar ze zien steeds weer allerlei praktische problemen over het hoofd. Het kan echt wel maar niemand gaat erin mee of pakt het op.'

We bespreken nu de fase In Beweging Brengen met elkaar, dat geeft meer duidelijkheid en er wordt nu meer opgepakt en doorgezet' .

Jan, deelnemer aan de 8e training: ''Er is geen enthousiasme in de organisatie en we missen de mogelijkheden. Ze pakken niet door en ik duw er wel tegen aan maar het gaat moeizaam, we maken het niet af. Het lijkt erop dat we meer van hetzelfde blijven doen terwijl we zouden moeten aanpassen en vernieuwen, het is hardnekkig.

Voor mij was het ontbreken van bepaalde types een opvallend Aha moment. We werken er nu duidelijk met elkaar aan''.

Herkende je hier iets van? Dit zijn de gevolgen

Vergader-moeheid
De gevolgen zijn zeer voorspelbaar. Vergaderingen herhalen zich en blijven steken op steeds dezelfde argumenten, voorkeuren en hobby’s. De vertraging in besluitvorming geeft de concurrent vanzelf de ruimte om hun marktpositie te vergroten.

De afstemming in de hele keten hapert en leidt tot oplopende kosten en ontevreden klanten.

Korte termijn stressen
Het lukt niet om nieuwe ideeën op gang te krijgen. Laat staan in te voeren. Er is veel op korte termijn repareren maar de lange termijn ingrepen die nodig zijn worden gemist.

Het is steeds verrast worden door nieuwe concurrenten die in het gat springen. Of het niet zien aankomen van subsidie kortingen of mindering in overheidsbijdrage.

Het begint met Persoonlijke Ontwikkeling

Zelfacceptatie
Veel leidinggevenden worstelen met hun zelfbeeld en hun egosysteem. Ze steken daardoor voortdurend zelf een spaak in het wiel. Toch werken ze hard en met de beste bedoelingen.

Ze lopen het gevaar teveel hun ego-wil op te dringen aan de omgeving. Dan worden teams gedwee of sluimerend rebellerend.

Medewerkers durven het niet meer aan om feiten of suggesties aan te dragen die niet passen in het zelfbeeld van de leider.

Stress of basisvertrouwen?
Vanuit een laag basisvertrouwen handelen is een psychologisch fenomeen. Veroorzaakt door stressvolle situaties die het zelfbeeld van mensen onder druk zet.
Dit kan stress zijn – bijvoorbeeld door werkdruk, een ego dominante leidinggevende of een aankomende re-organisatie. 

Om hun zelfbeeld overeind te houden wenden mensen hun capaciteiten aan om hun zienswijze te benadrukken. Ze belanden in een soort overlevingsgedrag (lees ego-systeem) en raken losgekoppeld van de realiteit.
Lees verder over Persoonlijke ontwikkeling voor een Vitale Organisatie.

"Je leert luisteren naar je essentie, je ware ik. Je leert je ego herkennen en temperen. En het gaafste is, dat je opeens onbegrensde mogelijkheden voor je bedrijf ziet en die samen kunt realiseren. Ik heb heel mijn leven door een rietje gekeken. Door Egowijs Leiderschap heb ik nu een schitterend uitzicht."      - Directeur Marketingbureau

Een ontdekkingstocht naar je ware zelf

Egowijs word je door persoonlijke ontwikkeling.

Egowijs worden gaat je helpen om uit je vaste gewoontes en opvattingen te komen. Je gaat anders communiceren en samenwerken. Het laat je op een dieper niveau kennismaken met de ander.

Egowijs is de tegenhanger van Egocentrisch. Iemand die Egocentrisch is heeft een verminderd vermogen om zich in een ander of diens standpunten of gevoel te verplaatsen.

Door te ontdekken dat je vanuit een bepaald patroon leeft, kan je ook uit dit patroon stappen. Pas dan kan jij vrij komen uit jouw mechanismes en bewust leven vanuit jouw essentie.

Egowijs Leiderschap betekent leidinggeven vanuit je essentie op een manier die dichtbij jezelf staat. Met een helder perspectief op jouw persoonlijkheid en die van de ander.

Door als persoon en als leider mentaal te groeien weet je de natuurlijke talenten 
binnen je organisatie steeds beter te benutten.

De mensen in je organisatie voelen zich door jou geïnspireerd en uitgedaagd.

Inspiratie en zingeving zetten mensen aan hun talenten in te brengen en het vliegwiel van samenwerken en creëren steeds beter aan de praat te krijgen en te houden.

Jouw Leiderschap krijgt een nieuwe dimensie. 

Vervolgens het team en de organisatie ontwikkelen

Op een meer bewustere manier leiding gaan geven is ons uitgangspunt bij Egowijs Leiderschap, Van persoonsontwikkeling naar teamontwikkeling naar de ontwikkeling van een Vitale Organisatie.

Hoe we Egowijs samenwerken laat zien en ervaren wat het betekent om competent en bewust te innoveren, te veranderen en beschikbaar talent tot ontplooiing te brengen in de 21e Eeuw.. Startend met persoonlijke groei, alle teamtalenten ontketenend, gebruiken we de InnovatieCirkel Aanpak als integrale manier van werken om een Grootse Organisatie te ontwikkelen..

Spreekt het je aan, wil je eerst meer weten ?

Wil je meer weten over je Enneagram basis type uit de test? Nieuwsgierig naar de andere types? Geef je op voor deze informatieve gratis online sessie en klik op de knop.

Neem gerust contact op met Albert Kamphuis voor een vrijblijvend gesprek als je:

  • gewoon eens wil sparren over jouw situatie
  • de Typetest hebt gedaan en je vragen hebt over de uitslag
  • een profiel hebt aangemaakt en je vragen hebt over de aansluitende mails met tips
  • meer wilt weten over onze aanpak en werkwijze
  • een training of coach zoekt die bij je past
  • bel als je denkt dat het niet haalbaar is voor jou
Albert nr9 klein.png Stuur een mail dan bel ik je.