De InnovatieCirkel©

Drijfveren en Organisatie Cultuur Ontwikkeling met de InnovatieCirkel Aanpak

Het Nieuwe Samenwerken in Grootse Organisaties

Het gedegen onderzoek van Jim Collins, uitgewerkt in zijn boek “Good to Great”, wijst uit dat excellente organisaties geleid worden door mensen die zich nauwelijks door hun ego laten leiden. Die dus eigenlijk egowijs zijn.

Deze leiders ontketenen hun talenten. Kunnen omgaan met onaangename feiten en balanceren in vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Het gevolg hiervan is een enorme zelfdiscipline waarmee resultaten worden gecreëerd. Resultaten die vele malen groter zijn dan het gemiddelde van de markt.

Later onderzoek, zoals bijvoorbeeld Beyond Performance van McKinsey, bevestigen deze succesvolle vorm van leiderschap.

De bevindingen van Jim Collins in zijn boek Good to Great komen overeen met de driedeling van de InnovatieCirkel: passie als Bezieling, economische focus als Betekenis en vakmanschap als Beheersing.

De stelling is dat werken met de InnovatieCirkel aanpak zal leiden tot succesvolle grootse organisaties.

Het vliegwiel van de InnovatieCirkel in de 21e Eeuw: Bezieling, Betekenis, Beheersing

De InnovatieCirkel functioneert beter naarmate iedereen Egowijs blijft en passie als BEZIELING heeft voor het ''waarom'' van de organisatie.

Vanuit de beleefde kernwaarden gaan we erin geloven en gaan we BETEKENIS geven, mogelijkheden bedenken wat ons effectief in beweging kan brengen.

Als we betekenis zien en geven aan wat onze passie is, dan willen we daar als vanzelf goed in zijn. Zelfactualisatie drijft onze ontwikkeling naar vakmanschap als het BEHEERSEN van de uitvoering.

IC en vitale organisatie 1.png

Brigitte Nugteren.pngBrigitte Nugteren, Chief Financial Officer Ridder Drive systems, Enneagramtype 1 – De Precieze Verbeteraar

''Het idee van de leiderschapsroute sprak me wel aan: hoe je vanuit natuurlijke kracht handelt om een organisatie in beweging te krijgen. Bovendien ging het net even wat verder dan vanuit de managementtools die ik kende.

Op het moment dat ik deelnam was de situatie in onze organisatie ongezond. Ik had het gevoel dat ze de tent aan het afbreken waren en ik niet bij machte was om daar iets aan te veranderen. Dan kan ik best wel scherp kritisch zijn in het adresseren van bepaalde dingen.
Als er dan een vraag kwam, kon ik anderen het gevoel geven dat ze het niet goed deden – terwijl ik juist de intentie had om te verbeteren vanuit het idealisme en perfectionisme van Enneagramtype 1. Hierdoor hadden mensen de neiging om mij in een hoekje te drukken. Terwijl er wel van alles aan de hand was.

Mijn transformatie kwam toen ik mijn eigen patroon doorhad. Ik kon daardoor mensen in beweging houden, relaxter zijn in mijn werk en meer ruimte krijgen over andere dingen na te denken''.

Bezieling in de 21e Eeuw

Werken aan jezelf

Floreert een bedrijf al 25 jaar? Dan werken er mensen die zich nauwelijks door hun ego laten leiden. Mensen die we ''egowijs'' noemen.

Als mensen vanuit hun essentie samenwerken krijgen wij vertrouwen in een duurzame ontwikkeling van de wereld.

De meeste mensen zijn zich niet bewust van hun diepere persoonlijkheid of sluimerende talenten. Ze hebben geen idee dat ze (als het ware) 'mechanisch' door het leven gaan. 

Leer je persoonlijkheidsprofiel kennen, doe de Type test.

Zelf-realisatie

Hoe blijf je bij je echte zelf? Hoe zet je talent in zonder het gevoel ''het is niet genoeg, ik moet...''

Wij zien het Enneagram als een persoonlijkheid ontwikkelingsmodel. De gekoppelde psychologische gezondheidsleer zorgt voor persoonlijke groei en brengt mensen door "zelf-her-innering" in beweging naar hun hogere psychologische capaciteit. 

In de psychologie wordt dat 'onafhankelijk welzijn' genoemd. Daarmee blijf je vrij van het mechanische gedrag van je ego-defensie. Het betekent innerlijke rust en meer toegang tot je essentie en talenten.

Betekenis in de 21e Eeuw

Zelf-realisatie als Persoonlijk Meesterschap

Het oude paradigma van teamleiderschap uit de 20e eeuw stond voor hiërarchisch managen en productieconcepten.

Dit werkt niet duurzaam in onze dienstverlenende, steeds complexer wordende kennis economie. 

Wij geven betekenis aan een nieuwe visie op leiderschap: talenten activeren, analyse, persoonlijke groei, bewuste aanwezigheid en betrokkenheid.

We zien dit als het vliegwiel van persoonlijk excelleren in actie.

Weten wie jij bent

Samenwerken is een persoonlijke handeling.

Persoonlijkheden binnen één team of in een dynamisch netwerk, zullen verschillende aspecten van samenwerking belangrijk vinden. Maar ze hebben ook iets gemeen. Ze willen de dingen kunnen duiden en begrijpen. Dan kunnen ze betekenis geven aan de realiteit van de situatie waarin ze verkeren.

Er kan dan doelmatig gewerkt worden vanuit een gedeelde passie en met focus. Dit geeft meer zelfrealisatie, vervulling en betekenis aan de samenwerkers.

Beheersen in de 21e Eeuw

Vakmanschap als zelfverwerkelijking

Wanneer medewerkers het gevoel krijgen dat ze meer vanuit hun vakkundigheid en passie kunnen werken bloeien ze op.

Ze zetten deze passie om in handelen vanuit hun talent. Ze organiseren duurzaam en werken samen. Daadkrachtig, volhardend en gericht op resultaat. 

Het kunnen uitoefenen van hun talent zorgt voor een hoogwaardige realisatie van hun wensen.

High Performance

Een Egowijs leider ondersteunt zijn mensen in dit proces van talent ontwikkeling. Individueel en aangepast op persoonlijkheid. Daar helpt het Enneagram bij.

Deze aanpak geeft betrokkenheid bij de organisatie en verhoogt de innerlijke motivatie.

Een samenwerkingsgroep, bestaand uit individuen die alle werken vanuit de volle ontplooiing van hun talent - de werking van de Binnen Cirkel van de InnovatieCirkel - zal leiden tot de creatie van een High Performance organisatie.

Wil je meer weten over je Enneagram basis type uit de test? Nieuwsgierig naar de andere types? Geef je op voor deze informatieve gratis online sessie en klik op de knop.

Neem gerust contact op met Albert Kamphuis voor een vrijblijvend gesprek als je:

  • gewoon eens wil sparren over jouw situatie
  • de Typetest hebt gedaan en je vragen hebt over de uitslag
  • een profiel hebt aangemaakt en je vragen hebt over de aansluitende mails met tips
  • meer wilt weten over onze aanpak en werkwijze
  • een training of coach zoekt die bij je past
  • bel als je denkt dat het niet haalbaar is voor jou
Albert nr9 klein.png Stuur een mail dan bel ik je.