Hartewens

De doorbraak van het persoonlijk leiderschap in de 21e eeuw zal bepalend zijn voor het innovatieve vermogen van onze beschaving. Voor een duurzame wereld voor onze kinderen.

Als je jezelf kent ben je de natuurlijke leider in de organisatie van morgen. Leider over het geheel, over je afdeling, over je groep, maar vooral over jezelf en jouw talenten.

Van Gemiddeld naar Goed naar Geweldig.

We willen onze inzichten inzetten voor een integrale ontwikkelingsaanpak voor Egowijze leiders. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.
Als mensen vanuit hun essentie samenwerken hebben wij vertrouwen in een duurzame ontwikkeling van de wereld.

Nieuw paradigma: Anders denken, anders voelen, anders doen.

Het oude paradigma van leiderschap uit de 20e eeuw stond voor hiërarchisch managen en productieconcepten. Dit werkt niet duurzaam in onze dienstverlenende maatschappij. Wij maken gebruik van een nieuwe visie op leiderschap: basistalenten, persoonlijke groei, aanwezigheid (Presence) en Flow. We zien dit als het vliegwiel van persoonlijk excelleren her-activeren.

Vanuit authenticiteit elkaar ontmoeten op essentie, dan komen de beste resultaten vanzelf.

De visie van de Egowijs Leiderschap Academie B.V. is uitgewerkt in de vele manieren waarop de trainingen, adviezen en coaching wordt vorm gegeven.

Persoonlijk Leiderschap en het Enneagram.

Al eeuwen lang weten we dat iedereen wil leven en ‘zijn’ vanuit zijn geluksgevoel, vanuit zijn essentie, zoals we dat ook herkennen in de persoonlijkheidsindeling en beschrijvingen van het Enneagram. De meeste van ons zijn zich niet bewust van hun diepere persoonlijkheid en nog sluimerende talenten en hebben geen idee dat ze meestal als het ware ‘mechanisch’ door het leven gaan.

Ken uzelf en herken de ander wordt het leidende principe in innovatie processen.

Talenten in mensen worden meestal geremd door de ’psychische gezondheid’ van hun persoonlijkheidsstructuur (lees: Enneagram type), wat bepalend is voor de mate waarin ze hun talent hebben kunnen ontwikkelen. De managementtaak in high performance teams en succesvol innoverende organisaties is zorgen voor de goede aansturing van talent en het op de juiste manier managen van de context waarin talent zich kan ontplooien.

Als je meer wilt weten over je persoonlijkheid of vragen hebt over het Enneagram als persoonlijkheid ontwikkelingsmodel, mail albert@egowijsleiderschapacademie.nl