TF maart 2018 - Leiderschap tonen doe je door...

13 maart 2018 om 11:44 - by Albert Kamphuis - 0 comments

Met behulp van De InnovatieCirkel legt Albert uit hoe je in deze 4 casuïstieken Egowijzer kunt zijn: een start-up leert afmaken, hoe een directie van broers inzicht te geven en hoe om te gaan met type 3.

Casus 1: 

Een manager, met type 8, De Ondernemende Afmaker, heeft een uniek innovatieproject en ziet marktkansen, maar Enneagramtype 3, de Bepalende Kansenmaker, blokkeert het:

Ik zit in een organisatie die producten levert voor verzorging van planten. Door overname van een fabriek in het buitenland kunnen we nu producten leveren die ons toegang biedt tot compleet nieuwe markten. Omdat ik al decennia in deze business zit, ‘weet’ ik dat we met de kwaliteiten die we al in huis hebben voor ons een markt kunnen openen die heel interessant is.

Heb me ingelezen in De InnovatieCirkel en Het Enneagram vóórdat ik aan dit project begon. En heb ervoor gezorgd dat in het project 6 verschillende Enneagram types zitten. Ik heb daarmee bijna alle van de 5 innovatiefasen afgedekt, en is de innovatiekracht van het team maximaal.

Toch stokt het project omdat een sleutelfiguren in de organisatie die allemaal type 3 hebben, het hele project maar onvoldoende “concreet” vinden.

Uitleg van Albert:

  • Er is geen Enneagram Type 3 te vinden die een kansrijk project tegenhoudt als het zijn doelen dient. Als ze dan een project met marktpotentie onvoldoende ‘concreet’ vinden, zien ze de relatie met hun doel niet. Kom achter hun doelen - dat kan iets anders dan de organisatiedoelen zijn - door 1 op 1 met ze te overleggen.
  • Het kan ook zijn dat ze functioneel verantwoordelijk voor dit project zijn, maar de ‘credits’ er niet voor gaan krijgen, omdat jij als type 8 van nature teveel de rol van leider vervult. Verdeel de leiderschapsverantwoordelijkheden of de projectfasen en zorg dat dit type de gedeelde eer ervoor krijgt.

Casus 2: 

Een type 1, De Precieze Verbeteraar, raakt geïrrirteerd door een type 3, De Bepalende Kansenmaker:

Een medewerker bij een toeleverancier in de gezondheidszorg, met Enneagramtype 1 – De Precieze Verbeteraar, wilt haar waarde duidelijker krijgen

De medewerker vertelt:

Onze afdeling verkoopt apparatuur voor ziekenhuislaboratoria en ik ben verantwoordelijk voor de opleiding van de laboranten op die apparatuur. Één van mijn verkoopcollega’s, een type 3 – De Bepalende Kansenmaker - vindt dat mijn 4-daagse opleidingen best wel korter kunnen.. Onzin vind ik dat, omdat dergelijke opleidingen niet efficiënter te doen zijn. Hoe krijgt ik hem dit nu duidelijk?

Uitleg van Albert:

  • Een Enneagramtype 3 heeft altijd de neiging zaken efficienter te willen doen en zeker bij zaken die in zijn ogen niet direct bijdragen aan het succes. Richt je daarom op het succes van een degelijke en goede klantrelatie die door jouw trainingen komen. Maak dat inzichtelijk met kwaliteitsmetingen en maak het feitelijk op welke wijze je werkt aan de klantrelatie voor volgend nieuwe verkoopprojecten.
  • Een andere aanpak is je collega te laten zien welke kennis en “goodies” je in de training verwerkt. Als de implementatietijd hierdoor verkort wordt of de gebruikers van jullie apparatuur hierdoor extra kwaliteit kunnen leveren in het ziekenhuis, wordt de klant natuurlijk nog blijer. En daarmee het type 3.
  • Een persoonlijke tip voor je: type 1 kunnen getriggerd raken doordat mensen zich gaan bemoeien met datgene waar ze voor staan. Je tast type 1 dan aan in zijn respect en autonomie. Ze raken dan gestressed en de oplossingsmogelijkheden worden dan stukken kleiner. Let daarop.

Casus 3:

Een manager wilt dat haar directie bestaande uit broers zaken meer gaan "afmaken"

Als HR manager , en zelf een type 8, de Ondernemende Afmaker, heb ik in een middelgrote organisatie te maken met een 2 koppige directie, die tevens broers van elkaar zijn. De oudere broer heeft een Enneagram type 7, De Enthousiaste Aanjager en de ander heeft een Enneagramtype 1, De Precieze Verbeteraar. In de praktijk wijken we veelvuldig van de koers af (fase 4 van De InnovatieCirkel) omdat de ene broer door z’n type 7, er erg van houdt van alles binnen en buiten de organisatie aan te jagen. En de andere broer door z’n type 1, bezig is een hele rits managers op te lijnen, zodat een gezamenlijk perspectief ontstaat.

Hoe krijg ik deze directie zo ver dat ze aan een gezamenlijke koers (fase 4 van De InnovatieCirkel) meer aandacht gaan geven? Als type 8 kan ik dat heel erg goed, maar steun krijg ik er niet bij.

Uitleg van Albert:

  • Dit zijn belangrijke thema’s in een dergelijke directie, want naast de typeverschillen spelen familierelaties ook een rol. Je inzicht heeft tijd nodig om bij hen te ‘landen’. Door in je woorden je respect voor hen te tonen en ervoor te zorgen dat je vanuit feiten spreekt, doseer je de boodschap dusdanig dat ze kunnen luisteren wat  je ziet.
  • Het samenwerken met hun managers zal haperen omdat beide types te veel “pushen”: Een directeur met type 7 voorziet met veel energie een organisatie telkens van een nieuw idee, en vergeet voldoende aandacht aan ‘afmaken’ van het idee te besteden. En een type 1 duwt het bedrijf naar “kwaliteit en verbetering” en heeft onvoldoende expliciete aandacht voor het ‘waarom’.  Jij als type 8 kan daar een enorme aanvulling op zijn door hen hierop te spiegelen in je gesprekken. Een type 8 heeft van nature afmaken in z’n bloed en kan zeer goed anderen helpen concreet te krijgen, waarom bepaalde dingen belangrijk zijn. Let erop dat een 7 in de kern mensen gewoon gelukkig wil maken en de 1 een nobele manier wilt vinden om de dingen werkend en functioneel voor elkaar te krijgen.

Casus 4: 

Een start-up ondernemer, met type 7, De Enthousiaste Aanjager, wilt leren hoe je afmaakt.

Mijn partner en ik hebben een start-up. Hij is een type 2, de ondersteunende doelzoeker en ik een type 7, de enthousiaste aanjager. Tijdens deze eerste fase van ons op zich goed lopende bedrijfje, hebben we geen gebrek aan ideeën….! Maar, we herkennen het gebrek aan “afmaken” van die ideeën. Heb je suggesties om onze ideeën tot goede uitvoering te laten komen?

Albert:

  • Hebben jullie al eens gesproken met een 8 over jullie ideeën? Vraag hem in ieder geval in hoeverre het klopt! Hij/zij zal dan vertellen waar jullie nog aan moeten werken.
  • Doe de “type 8 meditatie” 10 minuten. Noem daarin alle kwaliteiten van de 8 op, zodat je er meer in contact komt. Je kunt dit afmaken ook krijgen, door de processtap van type 8 te stellen: Hoe kunnen we er gestaag aan doorwerken? En dan jezelf in het doen brengen..

De 8 tot 10 minuten is een stand-up, dan ben je geaard.

Share this post!