Sandra vervolg wie zijn wij

SANDRA KOEDOOD - De Creatieve Ontwikkelaar (Inlevend, fijngevoelig, configurerend, intuitief, hartstochtelijk)

Sandra 01vierkant.jpgSandra is trainer en coach. In ieder van de deelnemers die ik ontmoet zie ik eigenheid en persoonlijke kracht die is overschaduwd, op de achtergrond geraakt, ondergesneeuwd door overtuigingen, patronen of gebeurtenissen. Door open en eerlijk in contact te komen met de echte gevoelens en gedachten ontstaat er ruimte om achter de beschermlagen te kijken. En daar zit de echte persoon verscholen. Door de verbinding te maken met wie je werkelijk bent, kom je weer in contact met je kwaliteiten en jouw authentieke, persoonlijke kracht. Het Enneagram als persoonlijkheid ontwikkelingsmodel zet ik daarbij in.

Ik geef samen met Albert de Egowijs Leiderschapsroute training.

 "Ik geloof in de persoonlijke kracht van de mens. Deze kracht is, in mijn optiek, in ieder van ons aanwezig, al is deze soms overschaduwd of verborgen. Het geloof en vertrouwen in deze kracht ligt ten grondslag aan mijn werk. Ik help mensen graag op weg naar een gezonde verbinding met zichzelf, waarin acceptatie en het creëren van de balans tussen hart, hoofd en handen (het denken, voelen en handelen) een centrale plek innemen.

Persoonlijke kracht betekent voor mij dat je leeft in overeenstemming met wie je in essentie bent. We worden allemaal geboren met een eigen karakter, natuurlijke talenten en eigenschappen. Weer terug in verbinding komen met deze essentie-kwaliteiten brengt je terug naar je kern, naar wie je in wezen bent. Hier vanuit leven brengt rust, balans en creativiteit. Dát is voor mij persoonlijke kracht."

Terug naar Wie zijn wij