Hoe bouw je als leidinggevende een cultuur van vertrouwen?

22 september 2020 om 21:14 - by Sandra Koedood & Albert Kamphuis

Wist je dat vertrouwen de basis is voor een goed functionerend team en hét geheim van een succesvolle organisatie?

Vertrouwen wordt in veel organisatie nog gezien als een ‘soft skill’ en secundair aan regels en procedures. Men beseft nog niet voldoende dat vertrouwen en resultaat hand in hand gaan en dat een organisatie waarin iedereen vertrouwen ervaart, leidt tot meer innovatiekracht en groei.  (Bron: Kets de Vries)

Uit onderzoek van Fortune is gebleken dat de 100 beste bedrijven om voor te werken degene waren waar vertrouwen tussen leiding en medewerkers als belangrijkste eigenschap werd genoemd. Studies hebben aangetoond dat bedrijven met een hoge mate van vertrouwen 2,5 keer meer kans maken om tot de meest winstgevende bedrijven te behoren.

Vertrouwen aan de basis

Maar hoe doe je dat? Hoe bouw je een cultuur van vertrouwen? Hoe kun jij als leidinggevende ervoor zorgen dat jouw team tot bloei komt, doordat er een gevoel van vertrouwen aan de basis ligt?

Het begint bij de ontdekking dat jouw kijk op de wereld beperkt is en over het algemeen gedreven wordt door het overlevingssysteem. Opereer jij als leidinggevende vanuit een diep vertrouwen? Of stuur jij je team vanuit de behoefte aan controle? Met deze bewustwording kan je jezelf gaan ontwikkelen tot Egowijs Leider; gedreven door jouw passie en kernwaarden, met wijsheid en vertrouwen aan de basis.

Begin bij jezelf

Het bouwen van een cultuur van vertrouwen begint bij jezelf, bij bewust worden wie je (nog meer) bent, bij het ontwikkelen van jouw dieper liggende talenten. Je verdiept jouw leiderschapsvisie waarbij je leidinggeeft vanuit je essentie op een manier die dichtbij jezelf staat. En met een helder perspectief op jouw persoonlijkheid en die van de ander. Je verbindt je met je mensen door de principes en kijk op de wereld van de ander te leren kennen en omarmen. Door los te komen van je eigen vaste gewoontes en opvattingen ontstaat er ruimte voor een andere vorm van communicatie en samenwerking.

Zo leg jij de basis in jouw team voor vertrouwen en ben jij de drijvende kracht om op zoek te gaan naar zakelijke verhoudingen en de potentie die ongebruikt bleef.

Basisvertrouwen

In een cultuur van vertrouwen functioneert het team als één geheel; er is cohesie, samenhang en een gevoel van verbondenheid. Er is bij de afzonderlijke teamleden de intrinsieke motivatie om ingewikkelde situaties samen op te lossen, want vanuit het gevoel van verbonden zijn ontstaat loyaliteit. Er is kennis van en begrip voor elkaars persoonlijkheid, kwaliteiten, minder sterke kanten en valkuilen. Deze empathische houding nodigt uit om open te zijn naar elkaar en draagt bij aan een klimaat waarin kwetsbaarheid en het laten zien van je menselijke kant, gewaardeerd wordt.

Samengevat zou je kunnen zeggen dat men zich dan ook voldoende veilig voelt op de werkvloer. En het is juist dit veilig voelen wat ten diepste de bron is van een medewerker die goed in zijn vel zit en optimaal functioneert; ontspannen, met zelfvertrouwen, sociaal, creatief en gedreven.

Vlinder op vinger 2 tiny-2423619_1920.jpg

 Psychologische veiligheid

Google onderzocht 180 teams en deed meer dan 200 interviews om de volgende vraag te beantwoorden: wat maakt een team effectief? En wat bleek? Wie onderdeel uitmaakt van een team doet er minder toe dan hóe zij met elkaar samenwerken. De internetgigant identificeerde psychologische veiligheid als het belangrijkste kenmerk van effectieve teams.

Psychologische veiligheid betekent dat teamleden zich veilig voelen om risico’s te nemen en kwetsbaar tegenover elkaar te zijn.

Overleving

Van nature zijn wij uitgerust met een zeer scherp afgesteld overlevingssysteem. Wij hadden dit nodig in de oertijd en daarvoor. Daarbij komen wij als baby in volledige afhankelijkheid op de wereld. In tegenstelling tot andere zoogdieren zijn wij als baby lange tijd niet in staat om voor onszelf te zorgen. We hebben ten minste één opvoeder nodig die in alles voor je zorgt, er voor je is, je beschermt en je leert hoe je overleeft in een steeds veranderende wereld.

Afhankelijk van de beschikbaarheid, het empathisch vermogen, emotionele volwassenheid en basisvertrouwen van de opvoeder ontwikkelt de baby zich tot volwassene. Met de eerste relaties als referentiekader voor verdere relaties en een gevoel van basisveiligheid.

Terug naar de werkvloer

Je bent leidinggevende van een team met verschillende individuen. Ieder teamlid heeft een eigen persoonlijkheid; een uniek innerlijk script waar vanuit hij de wereld waarneemt en ervaart. En ieder persoon draagt zijn verleden in zijn rugzak met een eigen manier van omgaan met verlies en verbinding. Welke stappen zijn er nodig voor het bouwen van een cultuur van vertrouwen?

4 effectieve benaderingen

Hieronder volgen een aantal effectieve handvatten om een start te kunnen maken met het opbouwen van een cultuur van vertrouwen.

Natuurlijk is het spannend en misschien moet je ervoor buiten je comfortzone, maar houd daarbij het lange termijn doel voor ogen en weet dat vertrouwen de basis is voor effectieve en succesvolle prestaties.

brug 2 rope-4936234_1920.jpg

  1. Vertrouwen begint bij jezelf. Ken jij jezelf? Een leider die zichzelf goed kent, kent zijn eigen persoonlijkheid. Je weet wat je kwaliteiten zijn en je weet hoe je deze gezond in kunt zetten. Maar je weet ook wat jou raakt en wat jou aanzet tot minder gezond gedrag, denk aan; flying solo, meer op resultaat gericht zijn dan op de relatie, doorschieten in controle en doorduwen van jouw manier, jezelf niet uitspreken om conflict te vermijden, je medewerkers overvragen omdat jij ten diepste bang bent om te falen.Zelfkennis als leidinggevende is noodzakelijk voor een basis van zelfvertrouwen, waardoor je je veilig voelt om jezelf te laten zien en niet bang bent het gesprek aan te gaan over persoonlijke zaken.
  2. Leer de mensen in je team te duiden als de unieke persoonlijkheid die ze zijn. Investeer in het echt leren kennen van je mensen. Wat zijn de persoonlijkheden in je team? Wat speelt er in hun wereld? Wat zijn de kernwaarden? De passies? Waar loopt men tegenaan? Wat zijn de natuurlijke kwaliteiten van ieder individu? En wat de valkuilen? Hoe kun je optimaal samenwerken?
  3. Maak kennis met de verschillende persoonlijkheden in je team. Als ondersteunend persoonlijkheid ontwikkelingsmodel werken we met het Enneagram waarmee je op een diepgaande en toch praktische manier inzicht kunt krijgen in de persoonlijkheden van jezelf en de mensen in je team. Het is een zeer krachtige leerweg om elkaar op een diep niveau te leren kennen en begrijpen.
  4. Stel je open op. Maak ‘interesse in je mensen’ tot prioriteit. Als je voldoende zelfvertrouwen en zelfkennis hebt, als het je lukt om de ander te zien voor wie hij is en als je uit je eigen emotionele reacties kunt blijven… dan kun je een open relatie aangaan met je collega’s. Een team kan vertrouwen opbouwen door zich naar elkaar toe open te stellen. Door je open op te stellen kan er een relatie opgebouwd worden en dit leidt weer tot meer vertrouwen. Als leider ben je hierin het voorbeeld. Stel je persoonlijk en open op, daarmee geef je het signaal dat persoonlijke dingen mee mogen doen. Dit geeft ruimte voor de ander om zichzelf te laten zien zonder dat hij of zij bang is erop afgerekend te worden.

Openheid leidt tot meer vertrouwen, wat de basis legt voor meer openheid

Rimpeling in het water

Het opbouwen van een cultuur van vertrouwen heeft tijd nodig en de juiste investering. Ideaal gezien wordt er binnen alle lagen van de organisatie op dezelfde manier gebouwd en opereert men vanuit een gezamenlijke visie en wens. Besef dat je als leidinggevende een sleutelpositie hebt die van grote invloed is op het individu, team en uiteindelijk de hele organisatie.

Jouw invloed is als een rimpeling het water met doorgaand effect op jouw directe omgeving.

Je ontwikkelen tot Egowijs Leider is de weg terugvinden naar je ware zelf, opereren vanuit wijsheid, zelfkennis en basisvertrouwen. Het helpt je om thuis te komen bij jezelf. Je bent een leider die vertrouwd wordt en die schittert in wijsheid.

Vingerwijzing 2.png

 

Wil je verder praten over dit onderwerp? Neem gerust contact op met de Egowijs Leiderschap Academie.

Albert Kamphuis - ☏ 06 53163760 of vraag vrijblijvend aviesgesprek aan albert@egowijsleiderschapacademie.nl

Wat wij doen?

In onze jaartraining ‘Egowijs Leiderschap Route’ leer je als leidinggevende alles over jezelf, je eigen persoonlijkheid en hoe jouw persoonlijkheid je leiderschapsrol beïnvloedt. Ook leer je hoe je een cultuur van vertrouwen en innovatie op kunt bouwen zodat je jouw team en organisatie kunt laten uitgroeien tot een succesvolle en bezielde organisatie.

Het is een mooie uitdaging om te groeien. Wat we regelmatig horen van deelnemers: ‘’Had ik dit maar eerder gedaan’’

Terug naar Blog overzicht