Type test resultaat

In de linker figuur zie je grafisch weergegeven hoe je scoort op de 9 enneagramtypen. Hieronder lees je de beschrijving van je type(s). Klik op een van de andere type's om de bijbehorende beschrijving te lezen.

Type 8 De uitdager

De Ondernemende Afmaker De Uitdager is van nature direct, assertief, schuwt confrontaties niet en is moedig. Ze nemen initiatief, laten dingen gebeuren, zijn besluitvaardig en handelend. Ze houden van waarheid en hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Hij heeft veel energie. Type 8 is doel- en actiegericht. Wil snel besluiten kunnen nemen. Heeft een grote wilskracht en doorzettingsvermogen, kan recht op zijn doel afgaan. Maakt een gemotiveerde en zelfverzekerde indruk. Hij heeft een natuurlijke neiging de leiding te nemen of krijgt deze toegeschoven.

"Ik beschouw mezelf als een krachtig en bekwaam persoon. Ik heb meestal een uitgesproken mening, en ik neem geen blad voor mijn mond, zelfs niet als ik daardoor in conflict raak met andere mensen. Ik verwacht ook van anderen dat ze zich tegenover mij uitspreken, en ik vind het niet prettig als mensen om de hete brei heendraaien. ik neem vaak een leidinggevende rol op mij en kom voor mijn collega's op als iemand hen oneerlijk behandelt."

Type 9 De vredestichter

De Uitvoerende Teamnetwerker De Vredesstichter ziet verschillende gezichtspunten en kan geaccepteerde oplossingen vinden, weet goed te luisteren, is productief en betrouwbaar. Hij kan een neutrale en veilige sfeer scheppen. Hij verwoordt vaak wat er leeft in een groep. Hij kan netwerken opzetten en promoten. Hij kan zich goed inleven in verschillende gezichtspunten, wil horen wat iedereen ervan vindt, en kan die gezichtspunten verenigen in oplossingen die alle betrokkenen acceptabel vinden. Hij houdt niet van concurrentie met collega's en heeft behoefte aan collegialiteit en samenwerking.

"Ik ben iemand die zoekt naar evenwicht en harmonie in mijn leven en in mijn werk. Ik functioneer het best in een geordende en voorspelbare omgeving waar het duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Ik kan ver tegemoetkomen aan de eisen van de organisatie of aan datgene wat anderen nodig hebben, maar ik bied weerstand tegen veranderingen die zich plotseling aandienen en waar ik niet op voorbereid ben."

Type 1 De hervormer

De Precieze Verbeteraar De Hervormer heeft een scherp oog voor wat er beter kan. Ze hebben sterke persoonlijke overtuigingen en een sterk gevoel voor wat goed en niet goed is met sterke eigen normen en waarden. Ze willen eerlijk, objectief en ethisch zijn, ze hebben een gevoel van persoonlijke integriteit en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze werken hard en doen het juiste. Ze houden van specifieke richtlijnen en schema's. 

"Ik stel erg hoge eisen aan de manier waarop dingen moeten gebeuren, en ik kan heel kritisch zijn ten aanzien van mezelf en anderen in mijn poging het werk op de goede manier gedaan te krijgen. Ik vind het belangrijk mijn persoonlijke integriteit en oprechtheid te bewaren, en ik kan me behoorlijk druk of boos maken als anderen zich er gemakkelijk vanaf maken of niet de tijd nemen het werk zorgvuldig te doen."

Type 2 De helper

De Ondersteunende Doelzoeker De Helper maakt graag persoonlijk contact en wil dan ondersteunend zijn voor anderen. Ze hebben een voorkeur voor functies die daar geschikt voor zijn, de enthousiaste man of vrouw achter de schermen. De Helper controleert wat er gaande is op de werkvloer, is het informatiekanaal, de coördinator. Tweeën halen hun identiteit uit hun werk. Het geeft hun emotionele energie. 

"Ik ben een zorgzaam persoon die erom bekend staat begaan te zijn met de mensen op mijn werk. Ik heb talent om met mensen om te gaan, en ik ben trots op mezelf als ik zie dat ik het met iedereen goed kan vinden. Ik benader mensen vanuit een vriendelijke en positieve instelling, en daar word ik om gewaardeerd."

Type 3 De bereiker

De Bepalende Kansenmaker De Bereiker wil succesvol zijn door het leveren van in het oog springende prestaties. Ze willen daarom de leiding hebben. Drieën kunnen zich aan anderen en de situatie aanpassen om hun product of dienst(idee), dat waar ze in geloven, naar voren te schuiven als de winnaar. Ze zijn erg marktgericht. Ze netwerken om hun zaken voor elkaar te krijgen.. Ze zijn vasthoudend. Ze kunnen goed organiseren en competente aanvoerders en motivators zijn van het winnende team. Ze zijn gericht op één taak of doel en worden in de startfase van een bedrijfscyclus sterk gewaardeerd. Over het algemeen genieten ze ervan produkten te verkopen en te promoten. Ze brengen hun persoonlijk enthousiasme op anderen over, en dat is voor een bedrijf de beste reclame. Effectiviteit en tijdsbesparing hebben prioriteit. Neemt de kortste weg en doet verschillende dingen tegelijk. 

"Ik ben gericht op taken en doelen, en ik zie mezelf als iemand die veel presteert. Succes is belangrijk voor me, en ik zal hard werken om het te verwerven. Ik zal zeker proberen mislukking in welke vorm ook te voorkomen, ik ben dan ook beducht voor tegenslagen of slechte resultaten."

Type 4 De individualist

De Creatieve Ontwikkelaar De Individualist heeft de neiging zijn of haar prestaties een uniek tintje te geven. Ze kunnen hun kwaliteiten gebruiken om anderen te inspireren, te beïnvloeden of te overtuigen. Ze houden niet van routinewerk, ze zijn liever vernieuwend bezig dan de massa te volgen. Wil werk waarmee hij zich kan onderscheiden. Een baan die creativiteit eist of zelfs genialiteit, een excentrieke presentatie, een unieke benadering van het zakenleven. Ze doorvoelen de emoties van de klant, van de organisatie en willen daarin een authentieke bijdrage leveren.

"Ik vind het belangrijk mijn individualiteit te beschermen. Hoewel ik heel goed in staat ben het passende imago te creeeren dat bij mijn functie past, blijf ik contact houden met mijn innerlijk. Ik wil het gevoel hebben dat ik zinvol werk doe, en ik kan ontevreden zijn met gewone taken. Emotionele authenticiteit is vor mij essentieel, en ik zoek wegen om mijn creativiteit zowel in mijn werk als in mijn persoonlijke levenswijze uit te drukken."

Type 5 De onderzoeker

De Integrerende Nadenker De Onderzoeker wil er eerst over nadenken, wat zijn de feiten, is het logisch, hoe integreer ik het in de realiteit en wil ik er wel aan meedoen. Hij waardeert eenvoud. Hij blijft kalm in een crisissituatie. Hij kan een goede onderhandelaar zijn wanneer hij zaken van tevoren goed doordacht heeft. Hij is goed in strategie. Hij onderzoekt, verzamelt informatie en analyseert zaken voordat hij handelt. Als de VIJF niet in de frontlinie hoeft te staan, kan hij of zij in de rol van beslisser zeer productief zijn 

"Ik zie mezelf als iemand die effectief te werk gaat en veel kennis van zaken heeft, en ik word meestal erkend als een expert op mijn vakgebied. Het is belangrijk voor mij om goed geinformeerd te zijn en precies te weten hoe iets in elkaar zit. Ik wijd me graag aan onderzoek en het verzamelen van informatie. Ik heb een scherp waarnemingsvermogen als het gaat om ideeën en concepten, maar dat vertaalt zich lang niet altijd in een vermogen met andere mensen om te gaan."

Type 6 De loyalist

De Bevlogen Probleemoplosser De loyalist kan mensen verenigen in een project. Ze werken graag in teamverband. Ze richten zich op duidelijke structuren en taken en kijken graag vooruit naar potentiële problemen, ze zijn niet gesteld op onvoorspelbare en snelle veranderingen. De ZES is sterk in de pionierfase van projecten, maar kan er moeite mee hebben een project uit te bouwen en af te ronden. Hij is alert en creatief in het oplossen van problemen. Type 6 kan zelf goed leidinggeven mits hij betrouwbare feedback krijgt. Trekt zaken in twijfel, ziet de zwakke plekken van elke bewering en verdiept zich in de tegenovergestelde opvattingen. Ze willen van hogerhand gesteund worden. Het zijn goede teamgenoten, loyale verdedigers en goede vrienden.

"Ik beschouw mezelf als een loyaal persoon die zich inzet voor de organisatie en de kwaliteit van het werk. Ik ben bereid de tijd te nemen om na te denken over de manier waarop de dingen moeten worden aangepakt en ik vind het belangrijk een goed beeld van de situatie te hebben voordat ik in actie kom. Ik zie problemen vaak ver van te voren aankomen, en ik ben sterk in het bedenken en uitwerken van oplossingen."

Type 7 De enthousiasteling

De Enthousiaste Aanjager De Enthousiasteling heeft verbeeldingskracht en een positieve instelling. Hij is opgewekt, creatief, charmant, enthousiasmerend, overtuigend, avontuurlijk, zelfverzekerd, en goed in netwerken. Zijn aandacht is meer bij positieve toekomstmogelijkheden dan in het hier en nu. Ze leveren uitstekend werk in projecten met een open einde, waarbij niet routinematig gehandeld hoeft te worden. Netwerkt, maakt plannen en brengt ideeën en verschillende benaderingen samen. Verbindt het project met andere interessante gebieden. Ze leren snel en al doende. Ze zijn het meest efficiënt in een nieuwe situatie of wanneer ze kunnen plannen en vervolgens delegeren.

"Ik ben goed in vooruitdenken, in het toewerken naar positieve resultaten en het bijelkaar brengen van ideeën vanuit verschillende bronnen. Ik ben in allerlei onderwerpen geïnteresseerd, en meestal zie ik uit naar nieuwe ervaringen. Voor mij is het leven een fantastisch avontuur. Ik zoek altijd wegen om te genieten van mijn werk en van het omgaan met mijn collega's, maar ik hou niet van routine."