TF september 2017 - Ego worstelingen

16 oktober 2017 om 16:50 - by Albert Kamphuis - 0 comments

Als je je eigen enneagramtype maar door hebt in de onderlinge samenwerking dan zijn een hoop “ego-worstelingen” op te lossen.

Casus 1:

Een directeur uit zijn frustratie

Één van onze oudste deelnemers - in opleidingsjaren dan – met enneagramtype 8, “De Ondernemende Afmaker”, kwam langs om kennis en inspiratie op te halen hoe om te gaan met zijn financiële man.

‘Mijn financiële man is een goede vent die een enneagramtype 5 heeft,  een “Integrerende Nadenker”. Hij is sterk op de inhoud en heeft ook hart voor de zaak. Maar communicatief is hij vaak wat “horkerig”. Zonder gêne kan hij mij als directeur de vraag stellen of in de directie wel de juiste mensen zitten. Meestal komt die vraag vanuit de achtergrond dat we als directie dan een beleidsregel een beetje te ver hebben gebuigd …..

Nu weet ik echt wel van mezelf dat ik een losbol kan zijn en dit soms doe, maar telkens die vraag van hem geeft me jeuk! Ik word dan boos omdat ik geen respect van hem ervaar. Als ik hem daarop aanspreek ontstaat er weer een conflict en dat verhoogt de sfeer in het directieteam niet. Luisteren naar dergelijke vragen van hem doe ik inmiddels niet echt meer.’

Uitleg van Albert

De directeur kan ontspannen en nog eens naar de situatie kijken als Albert hem uitleg geeft over de drijfveer van type 5 (kennis en inzicht ontwikkelen), waardoor hij patronen ziet, maar dat ze te afstandelijk kunnen zijn in relaties en het tonen van emotie. En ook wat in type 8 zo kan jeuken - het niet tonen van respect is een achilleshiel voor dit type.

Voor een type 5 komt het erop neer, dat het ‘buigen van de beleidsregels’ onlogisch is waardoor het beleid onuitvoerbaar wordt. Een type 5 begrijpt dan niet dat de directie hierop tot handelen komt om dit te voorkomen.

Suggesties:

  1. Stel vragen! Een type 5 komt vaak met constateringen en ‘one-liners” en vergeet de achtergrond van zijn inzichten te vertellen . Kom erachter hoe hij daartoe komt, zoals: “Op welke feiten en gebeurtenissen baseer je dit?” “Welk patroon heb je zien ontstaan?“
  2. De ‘samenwerkingsvraag’ die hij moet stellen aan dit type: “Welke consequenties ziet hij van een dergelijk beleid”. Zie De InnovatieCirkel - type 5, Fase 3: “In beweging krijgen” – een type 5 wil het beleid in de juiste richting zetten om het uitvoerbaar te krijgen.
  3. Daarna vragen welke stappen als eerste genomen moeten worden, om het beleid logisch uitvoerbaar te krijgen. Je kietelt het type 5 talent dat uit te gaan zoeken. Vervolgvraag kan dan zijn; “Hoeveel mensen hij denkt nodig te hebben om het beleid wel goed uitgevoerd te krijgen”

Casus 2:

Een ict-manager bij een verzekeraar “loopt tegen de muur”

Een ict manager met Enneagramtype 7, De Enthousiaste Aanjager, heeft met zijn projectgroep een complexe klus te doen.

Begin dit jaar hebben we ja gezegd op een klantvraag die we al eerder een keer succesvol hadden beantwoord. Alleen heeft deze vraag  een grotere impact op onze business en zijn er meer afdelingen bij betrokken. Tot voor kort lag alles op schema. Alleen loopt nu de afdeling die de administratieve afhandeling moet doen achter omdat ze telkens “ja” zeggen, en “nee” doen. Niemand binnen die afdeling wordt hierop aangesproken. ‘

Uitleg Albert

Een lastige omdat onbekend is wat de enneagramtypes zijn van de mensen in deze afdeling. Toch heeft Albert het vermoeden dat binnen deze groep een enneagramtype 9, de uitvoerende teamnetwerker, cultuur is ontstaan. Type 9 kan vanwege hun sterke drijfveer om verbinding te hebben en het overzicht te behouden, moeite hebben in actie te komen omdat ergens ruis op de lijn zit. Het wegnemen ervan is vaak te ‘confronterend’, waardoor ze blijven wachten op een goede afloop

Albert geeft de volgende suggesties:

  1. Een type 9 is introvert en heeft overzicht! Stel net zoals bij de 5, daarom open vragen. Neem hem daarvoor apart. Vraag hoe ze erbij zitten en wat ze zelf denken over de achterstand.
  2. De 9 gaat je dan uittesten zodat je in de valkuil loopt als type 7 dat je de druk opvoert vanuit ongeduld. Let daarvoor op, want dan haken ze af! Je wilt namelijk van de 9 weten waar de hick-up in het proces zou kunnen zitten.
  3. Kom niet met oplossingen en neem het niet over, ze worden dan vriendelijk en volharden dan in hun passiviteit

Share this post!