Les verder Martin van Leer

Terug naar Referenties

Lees ver over Martin van Leer:

Maar ik stelde recent ook vast dat de factor tijd een belangrijke rol speelt. Vanuit het enneagram ben ik een type 1 met een sterke 2 vleugel. Een precieze verbeteraar en mensen mens.

De afgelopen 3 ½ jaar heb ik dan ook met veel energie en enthousiasme kunnen bouwen aan de businessunit Technical Services binnen Horticoop. Ik heb van binnenuit, samen met alle 40 betrokken medewerkers verbeteringen en veranderingen doorgevoerd.

Nu de basis weer stevig is, stel ik vast dat er geen behoefte meer is aan een type 1, maar het tijd is voor een type 8! Een volharder, die de behaalde successen omzet in stabiele groei.

Met de inzichten die ik heb gekregen bij de Egowijs Leiderschap Academie heb ik dan ook besloten mijn functie over te dragen aan een type 8.

Succes zit hem niet in het blijven volharden in je behaalde resultaten, succes zit hem ook in het inzicht dat andere elementen op een bepaald moment beter zijn voor het bedrijf en de afdeling die je runt.

Zo ben ik mijzelf gebleven en heeft de businessunit de beste sturing die het nu nodig heeft.