Van onbewuste gewoontes naar Egowijs gedrag

Als we ons gehoord en gezien voelen zetten we alles in wat we in ons hebben om zinvol bij te dragen.

22 juni 2021 om 11:27 - by Albert Kamphuis

Wanneer we erin slagen met ieder zijn of haar persoonlijkheid de verbinding aan te gaan, gaat het samenwerken optimaal en gaat ieder zijn potentieel waarmaken. Zo creëer je een vitale en innovatieve organisatiecultuur.

Echter meestal beperken we ons onbewust tot gewoontes die ons laten doen wat we altijd al deden.

95% van ons gedrag herhaald zich automatisch, we zijn ons hier weinig van bewust.

We zijn zo voorspelbaar, jij toch ook?

harnas

We zitten in een harnas en weten het niet. Dat is helaas geen fake nieuws.

 Je zit in een vergadering en je ziet precies aankomen wie er nu weer met zijn hobby horse zal reageren. En nu maar hopen dat de ANDEREN DAT OOK NIET VAN JOU ZIEN TOCH?

 Je komt iemand tegen van 30 jaar geleden en voor je het weet wissel je met elkaar uit: “jij bent ook niet veranderd zeg’’. De vraag is dan of je daar blij mee bent.

We reageren en handelen steeds weer op dezelfde wijze. Zelfs als we ergens wel weten of voelen dat dit niet altijd effectief is. Ook binnen een team is er spraken van automatisch gedrag. Dit komt de samenwerking en de creativiteit niet ten goede.

Jan is projectleider bij een bank en herkent het: ''Met de een is het makkelijker samenwerken dan met de ander. Maar je wil wel met iedereen goed overweg kunnen. Je wilt jouw talent en dat van de anderen vol in kunnen zetten. Maar helaas.... Soms versta je elkaar gewoon niet.''

Hoe ga jij de negen persoonlijkheidstypen van de InnovatieCirkel leren aanspreken op een manier dat hij of zij zich gehoord voelt en geïnspireerd raakt?

Neem nu type 1: De Precieze Verbeteraar, die heeft een scherp oog voor wat er beter kan. Hij of zij heeft sterke, persoonlijke overtuigingen en een sterk gevoel voor wat goed en niet goed is, met sterke, eigen normen en waarden. Type 1 is kritisch, ook tegenover zichzelf, en wil eerlijk, objectief en ethisch zijn. Ze hebben een gevoel van persoonlijke integriteit en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze communiceren serieus en precies en nemen overwogen beslissingen op basis van hun eigen oordeel.
Het creatieve doorbraak potentieel zit in het verbeteren van de functionaliteit van ontwerp, processen en productie.

Een voorbeeld uit de praktijk:

In het teamoverleg wil John (type 1 de Precieze Verbeteraar) nu toch wat meer de details bespreken: " Langzaam maar zeker komen we in de buurt dat we er aan gaan werken" Johan (type 7 de Enthousiaste Aanjager) vindt het voor de voortgang nog niet nodig om naar de details te kijken: "Gewoon gaan handelen, we zien wel hoe het gaat. We hebben een plan".

Type 1 voelt zich hierdoor niet serieus genomen en gaat kritische vragen stellen. Type 7 voelt zich dan bekritiseerd en begint ergens anders over.

Wil je type 1 beter begrijpen? Ze hebben hun voorkeuren in het samen werken. Ze willen met anderen principieel en correct handelen, dat geeft vertrouwen. Wat dat vertrouwen ondersteund is zich gehoord te voelen op de volgende wijze:

Type 1 ondersteunen

Dat geeft een gevoel van acceptatie en neemt eventuele spanningen en stress weg. Dan functioneert het type 1 optimaal. Iedere persoonlijkheid wil op zijn of haar wijze gehoord, gezien en ondersteund worden.

Type 1 vormt samen met de acht andere types in de InnovatieCirkel de basis voor een optimale samenwerking, zoals die wordt uitgewerkt in de InnovatieCirkel Aanpak: In 5 fases de negen verschillende persoonlijkheden al samenwerkend laten vernieuwen en innovatie succesvo maken. Lees meer over de InnovatieCirkel.

Wil je meer weten hoe je met de negen types en hun voorkeuren kunt samenwerken en de inzet van hun talenten optimaliseren? Zie Agenda voor gratis Introductie bijeenkomsten en onze trainingen. Ben je bekend met het Ennegram en je wil je coaching verbeteren, kijk dan of onze Train de trainer iets voor je is.