Help mij bij de communicatie tussen type 1 en type 8

De InnovatieCirkel geeft handvaten om naar misverstanden tussen types te kijken.

10 september 2019 om 15:47 - by Albert Kamphuis

Tags: , ,

Deze casus begint bij Bas, type 8. Hij is lid van het MT van een organisatie die verpakkingssystemen aan de logistiek levert. Een “ruwe bolster blanke pit” die in no-time de productie op orde kreeg, de voorraad terugbracht en de processen optimaliseerde.

Als mensen hun afspraken niet nakomen. Hoe zorg jij er dan voor dat jouw leiderschap effectief blijft? Dat jij niet in een oordeel vliegt?

Bas (type 8) beschrijft de sitiatie die voor hem lastig is:

De ICT afdeling zet hem vaak voor het blok en hij wil begrijpen waarom dit gebeurt.

Bas vraagt zich af: “Hoe komt het toch dat mijn collega Bart (type 1), een competente ICT manager die ook een pietje precies is, het niet voor elkaar krijgt dat zijn team afspraken nakomt. Dat zij beloofde ICT systemen niet tijdig leveren?“

Albert Kamphuis faciliteerde de Toepassingsforum bijeenkomst en reageerde: ”Als deze manager echt pietje-precies is en hij het alleen voor het zeggen zou hebben, dan zou dit waarschijnlijk geen probleem zijn. Maar binnen een team heeft niemand het alleen voor het zeggen. In samenwerking kunnen dergelijke problemen zo maar gebeuren. Ieder mens is anders. Kan je meer zeggen over welke systemen en afspraken het gaat?”

Bas: “We zijn een leverancier voor ICT systemen in de logistiek. Het systeem helpt ons aantallen te berekenen of volumes af te geven. Als er dan een kilo in een liter gezet wordt of als aantallen niet kloppen dan zijn we niet blij. En als dan afspraken om het te verbeteren niet nagekomen worden, dan raakt mijn team een beetje van de kook!

En dat geldt ook voor Demo's. Prachtig zijn die, maar maanden na een deadline zijn ze nog niet operationeel."

Albert: “Met projectmanagenttools zoals 'scrum' kom je een heel eind. Maar structureel los je dergelijke problemen daarmee niet op. Projectmanagementtools zeggen niets over het menselijk talent in een team. Over hoe talent in de samenwerking kan verzuren of hoe je als groep met die talenten het verandertempo er in kan houden”

Albert pakt De InnovatieCirkel erbij met de negen types: “Ga ervan uit dat ieder persoonlijkheidstype z’n eigen talent heeft. Als mensen een klus moeten klaren, dan is er vanuit dat talent per definitie een verschil van inzicht over wat het probleem is en welke oplossing er moet komen."

 

"Zo komt het in de ICT wel vaker voor dat prachtige demo's toch niet helemaal werken. Voor een type 1, De Precieze Verbeteraar, is dat een aanleiding om de functionele oorzaak te vinden en een verbeterplan op te stellen. Terwijl bijvoorbeeld voor een type 4, De Creatieve Ontwikkelaar, dat eerder een reden is om helemaal opnieuw te beginnen. Omdat het ontwerp van de demo dus niet deugt."

Bas heeft de Enneagram Typetest gedaan op de site en zich ingelezen op de negen Enneagramtypes. Hij herkende Enneagramtype 8, De Ondernemende Afmaker, in zichzelf en Enneagramtype 1, De Precieze Verbeteraar, bij Bart zijn ICT collega.

Albert: “Dat is in dit geval wel heel bijzonder, omdat “1en” heel serieus omgaan met afspraken. Bovendien de kracht van hun talent zit juist in de fase van "positie bepalen". Heel precies kunnen ze je vertellen waar ze met hun team op een moment staan. Je moet ze daartoe wel uitnodigen, want ze lossen het liefst de zaken zelf op.

Het zou kunnen dat er mensen in zijn team zitten, die een compleet andere kijk hebben op de situatie. En als een type 1 daar met hen niet uitkomt, is de frustratie hoog. Het is een gruwel voor type 1 wanneer ze hun belofte niet waar kunnen maken. Desondanks is dit niet altijd voor buitenstaanders te ‘lezen’ omdat ze heel beleefd kunnen blijven”.

Bas: “Ja, veel van z’n teamleden zijn een beetje bijzonder en anders. Ben ook geen ICT’er, maar aan die club moet ik sowieso geen leiding geven. Complete wartaal spreken ze voor mij.”

Albert: “Ik denk dat je MT collega vanwege die karakterverschillen dat ook ervaart. Zijn frustratie zou wel eens heel groot kunnen zijn en een negatief weerslag kunnen hebben op z’n mensen. Waardoor het oordeel van zijn mensen, over de manier waarop het probleem opgelost moet worden verhardt."

“Frustratie herken ik wel bij hem!” zegt Bas. “Hij kan soms zo kritisch worden. Laatst is hij tijdens een MT vergadering ontploft, omdat iemand aan zijn planning probeerde te komen.  Mensen die hem al langer kennen, zeggen dat hij dit nog nooit zo heeft gedaan.”

Albert: “Praat eens met deze ICT man en wat hij nu concreet nodig heeft om zijn team beter te laten functioneren. Probeer samen met hem er achter te komen wat dat dan is. Én benader hem vanuit zijn expertise hoe dit idealiter opgelost zou moeten worden. Ondersteun hem bij alle details en dingen die hij wellicht over het hoofd ziet. Daar houdt een type 1 van."