5 leiderschapsmythes

2 mei 2018 om 13:52 - by Albert Kamphuis

Jim Collins deed onderzoek naar waarom sommige bedrijven beter presteerden. In Great by Choice komen verrassende waarnemingen naar voren.

Met hoeveel van onderstaande 5 onderzoeksresultaten ben je het eens? 

1. Leiders die succes hebben in een turbulente wereld zijn doortastende visionair die risico’s niet uit de weg gaan.

Niet waar! De leiders die als beste uit het onderzoek kwamen, waren geen visionairs en konden de toekomst niet voorspellen. Zij ontdekten wat werkte (zelfs Bill Gates: hij ontdekte dat Windows beter werkte dan os2. Het was geen visie!!), kwamen erachter waarom het werkte, en bouwden verder op stevige fundamenten. Zij namen niet meer risico’s en waren niet doortastender, meer visionair of creatiever dan hun tegenhangers uit de controlegroep. Zij waren wel gedisciplineerder, baseerden zich meer op ervaring en waren achterdochtiger

2. In een snelle, onzekere en chaotische wereld onderscheiden succesvolle bedrijven zich door innovatie

Tegenovergestelde bevinding: Nee, tot onze verrassing. Ja, de 10x-bedrijven innoveerden heel veel. Maar het bewijsmateriaal ondersteunt de vooronderstelling niet dat 10x-bedrijven per se innovatiever waren dan hun minder succesvolle tegenhangers. Soms waren de 10x-bedrijven juist minder innovatief. Innovatie bleek niet de troefkaart die we dachten dat het zou zijn; belangrijker is de vaardigheid om innovatie in overeenstemming te brengen met creativiteit en discipline

3. In een wereld vol gevaren doen vooral de snelle jongens het goed; of je bent snel, of je gaat eraan

Tegenovergestelde bevinding: wie denkt dat leidinggeven in een ‘snelle wereld’ altijd ‘snelle beslissingen’ en ‘snelle actie’ vereist – en dat we een ethos van snel, snel snel zouden moeten omarmen – gaat het zeker niet redden. 10x-leiders onderzoeken wanneer snelheid gewenst is en wanneer niet

4. Radicale verandering in de buitenwereld noodzaakt tot radicale veranderingen in de organisatie

Niet waar: de 10x- bedrijven voerden minder veranderingen door als reactie op de veranderende buitenwereld dan de bedrijven uit de controlegroep. Ook al staat de omgeving op zijn grondvesten te schudden, dat betekent nog niet dat je zelf radicale veranderingen moet doorvoeren

5. Langdurig succesvolle bedrijven hebben veel meer geluk

Tegenovergestelde bevinding: de 10x-bedrijven hadden over het algemeen niet meer geluk dan hun tegenhangers, beide groepen hadden geluk – veel geluk, in de goede en de slechte variant (pech) – in vergelijkbare hoeveelheden. De essentiële vraag is niet of je geluk hebt, maar wat je ermee doet.

Uit: Great by Choice (2011) van Jim Collins: