Waarheid versus valse hoop

Om de talenten van jezelf, je team verder te laten groeien zodat het vliegwiel van samenwerken blijft draaien, bieden we deze kopstudie als vervolg op de Egowijs Leiderschap Route.  Het resultaat van deze kopstudie is dat je als leider leert het proces van waarheidsvinding te begeleiden en hoe je een grootse organisatie verder in de praktijk brengt.

 Wat kun je verwachten? 

  1. Hoe je de waarheid over jezelf, je organisatie en je business zo goed mogelijk op tafel krijgt
  2. Een verdieping op De InnovatieCirkel en hoe je als ‘type’ het vliegwiel aan de praat houdt
  3. De psychologie van waarheidsvinding leer je doorgronden 

Welk voordeel heb je hiermee? 

Ten eerste zet je je als leider op het hoogste gezondheidsniveau door aan waarheidsvinding te doen. Want alleen vanuit ‘presence’ kan je de waarheid zo goed mogelijk hanteren. 

Ten tweede krijg je met deze kopstudie een verdere bestendiging van wat je hebt geleerd tijdens de leiderschapsroute. De groep en de handvatten die de begeleiding je aanreikt zorgen voor verdere verdieping op Het Enneagram en De InnovatieCirkel, waardoor je steeds beter vanuit essentie blijft handelen.  

En ten derde We bieden je hiermee de mogelijkheid om je leiderschap over een langere periode te ontwikkelen vanuit hetzelfde inzicht en concept dat je geleerd hebt tijdens de leiderschapsroute.

Programma

Waarheidsvinding in je organisatie is het lastigste onderdeel van leiderschap. Want, wat is de waarheid? En hoe houd je die puur? En hoe voorkom je dat deze subtiel wordt weggeschoven?

De centrale vraag die we in deze kopstudie stellen is: hoe zorg je ervoor dat iedereen in zijn basisvertrouwen blijft en vanuit wijsheid informatie met elkaar deelt. Hiervoor doorlopen we met elkaar de volgende thema’s en zullen gekoppeld zijn aan ieders’ casuïstiek: 

  1. De potentie van de organisatie op tafel krijgen en ermee oefenen in een denktankvorm: hoe anderen warm krijgen voor een geregelde bijeenkomst van sleutelfiguren in je organisatie met verschillende enneagramtypes, waar vanuit wijsheid informatie met elkaar gedeeld kan worden. 
  2. Waarheidsvinding met de InnovatieCirkel als doorkijk: welke waarheden kun je boven tafel halen aan de hand van de data, posities van mensen en bewegingen van klanten.
  3. Welk signalen kun je herkennen dat de waarheid wordt gesproken? En wanneer zijn ze bezig met jou of andermans pijnlichamen te activeren? Een terugkerend thema in de bijeenkomsten, waarin de psychologie rondom waarheidsvinding ruim de aandacht krijgt.

Opzet

Deze kopstudie bestaat uit 5 dagen. Tussentijds krijgt ieder individuele opdrachten mee om in je eigen organisatie aan de slag te gaan. Als we een groep hebben van 6 mensen dan plannen we de 5 data. De bijeenkomsten zijn in de regio Utrecht. 

Investering

De investering is € 1895,00 plus € 450,00 voor de accomodatiekosten. Beide prijzen zijn exclusief BTW. 

Interesse? Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op