Fase 1: Positie Bepalen

vrijdag 14 december 2018 om 09:00 - by Albert Kamphuis & Bart Schwarz - 0 comments

Dingen beloven die niet waargemaakt kunnen worden ...

In deze blog beschrijven we situaties uit de praktijk als de organisatie beloften niet nakomt en wat je daaraan kunt doen. Veelal door een te positieve voorstelling van de huidige stand van zaken worden er toezeggingen gedaan waardoor problemen ontstaan. Het leiderschapsvermogen op de fase "positie bepalen" van De InnovatieCirkel is dan te beperkt.

De types die van nature een talent hebben voor deze fase zijn Enneagramtype 1, De Precieze Verbeteraar en Enneagramtype 2, De Ondersteunende Doelzoeker. Type 1 weet helder te duiden waar verbetering mogelijk is en type 2 ondersteunt enthousiast nieuwe ideeën en legt behulpzaam verbindingen tussen partijen. 

De deelnemersnamen in onderstaande casusbeschrijving zijn veranderd.

Casus: De ICT afdeling haalt deadlines niet 

Op het Toepassingsforum kwam Bas met de vraag: “Hoe komt het toch dat een competente ICT manager die ook een pietje precies is, het niet voor elkaar krijgt om zijn ICT systemen op tijd af te krijgen en dat z’n team afspraken nakomt?”

Bas was sinds een jaar manager van de productieafdeling die verpakkingssystemen bij logistieke organisaties implementeerde. Als een “ruwe bolster blanke pit” had hij in no-time de productie op orde gekregen, de voorraad teruggebracht en de processen geoptimaliseerd.

Alleen de ICT afdeling zette hem vaak voor het blok en hij wilde begrijpen waarom dit gebeurde.

Albert Kamphuis reageerde: ”Als deze pietje-precies-manager het voor het zeggen zou hebben dan kan dat niet het probleem zijn. Maar als er samengewerkt wordt, kunnen dergelijke problemen zo maar gebeuren. Ieder mens is anders. Over welke systemen en afspraken heb je het dan over?”

Bas: “We zijn een leverancier voor ICT systemen in de logistiek. En ons systeem helpt aantallen te berekenen of volumes af te geven. Als er dan een kilo in een liter gezet wordt of als aantallen niet kloppen dan zijn we niet blij. En als dan afspraken om het te verbeteren niet nagekomen worden, dan raakt mijn team een beetje van de kook!

En dat geldt ook voor Demo's. Prachtig zijn die, maar maanden na een deadline zijn ze nog niet operationeel."

Albert: “Met projectmanagenttools zoals 'scrum' kom je een heel eind om dit op te lijnen. Maar structureel los je dergelijke problemen niet op. Mensen leren niet waar iemand's talent ligt, hoe dat in de samenwerking kan verzuren en hoe je als groep met die talenten het verandertempo erin houdt”

Albert pakte De InnovatieCirkel erbij: “Ga ervan uit dat ieder persoonlijkheidstype z’n eigen talent heeft. Als mensen een klus moeten klaren, dan is er vanuit dat talent per definitie een verschil van inzicht over wat het probleem is en welke oplossing er moet komen."

"Zo komt het in de ICT wel vaker voor dat prachtige demo's toch niet helemaal werken. Voor een type 1, De Precieze Verbeteraar, is dat een aanleiding om de functionele oorzaak te vinden en een verbeterplan op te stellen. Terwijl voor een type 4, De Creatieve Ontwikkelaar, dat eerder een reden is om helemaal opnieuw te beginnen. Omdat het ontwerp van de demo dus niet deugt." 

Bas had de Enneagram Typetest gedaan op onze site en zich ingelezen op de 9 Enneagramtypes. Hij herkende Enneagramtype 8, De Ondernemende Afmaker, in zichzelf en Enneagramtype 1, De Precieze Verbeteraar, bij zijn ICT collega.

Albert: “Dat is in dit geval wel heel bijzonder, omdat “1en” heel serieus omgaan met afspraken. Bovendien de kracht van hun talent zit juist in de fase van "positie bepalen". Heel precies kunnen ze je vertellen waar ze met hun team op een moment staan. Je moet ze daartoe wel uitnodigen, want ze lossen het liefst de zaken zelf op. 

Het zou kunnen dat er mensen in zijn team zitten, die een compleet andere kijk hebben op de situatie. En als een type 1 daar met hen niet uitkomt, is de frustratie hoog. Beloften niet waar kunnen maken is een gruwel voor hen. Desondanks kunnen ze heel beleefd blijven.”

Bas: “Ja, veel van z’n teamleden zijn een beetje bijzonder en anders. Ben ook geen ICT’er, maar aan die club moet ik sowieso geen leiding geven. Complete wartaal spreken ze voor mij.”

Albert: “Denk dat je MT collega vanwege die karakterverschillen dat ook ervaart. En zijn frustratie zou wel eens heel negatief kunnen werken op z’n mensen. Waardoor hun oordeel verhardt over de manier waarop het probleem opgelost moet worden."

“Frustratie herken ik wel bij hem!” zegt Bas. “Hij kan soms zo kritisch worden op mensen. Laatst is hij tijdens een MT vergadering ontploft, omdat iemand aan zijn planning probeerde te komen.  Mensen die hem al langer kennen, zeggen dat hij nog nooit zo heeft gedaan.”

Albert: “Praat eens met deze ICT man en wat hij nu concreet nodig heeft om zijn team beter te laten functioneren. Probeer samen met hem er achter te komen wat dat dan is. Én benader hem vanuit zijn expertise hoe dit idealiter opgelost zou moeten worden. Ondersteun hem bij alle details en dingen die hij wellicht over het hoofd ziet. Daar houdt een type 1 van."

Share this post!