Kennis

Voor meer inzicht in de achtergronden, de onderzoeksresultaten waar vanuit we werken.

InnovatieCirkel Valide laat zien dat er voldoende onderzoeksbewijs is voor de validiteit van het bestaan van de negen types met hun beschrijvingen.

Onze Whitepapers gaan in op de integrale samenhang tussen persoonlijkheid en succesvol zaken doen.

Boeken inspiratie geeft samenvattingen van een deel van de onderzoeksliteratuur die we gebruiken in de trainingen.