Over Train-de-trainer met InnovatieCirkel licentie

Bijeenkomst

Train-de-trainer met InnovatieCirkel licentie

Tijdens deze meerdaagse training verdiepen we op je persoonlijk meesterschap en word je opgeleid om de InnovatieCirkel Werkplaats aanpak beter in te zetten. Het leren herkennen en gebruiken van de dynamiek van De InnovatieCirkel in situaties waar je procesmatige invloed wilt maximaliseren.

De training van 10 dagdelen loopt van zondag tot en met donderdag. 

Een greep uit de leerdoelen van vorige deelnemers:

Dieper gaande kennis van en inzicht in de aanwezige types (Type 8)

Ik wil mijn kennis verdiepen in het gebruiken van de innovatie cirkel om groepen beter te begeleiden en ze in beweging te kunnen brengen (Type 8)

Kennis en toepassing van het totale systeem. Wat kan ik aan mijn "zijn" veranderen om het proces soepeler te laten verlopen? (Type 9)

Hoe kan ik het beste interveniëren om een ander beter te laten functioneren? (Type 9)

Een stap te zetten om mijn passie te voelen, onder ogen te zien. Welke blokkades liggen hier op? (Type 9)

Inzicht om mijn filter (mijn zienswijze) verder te verruimen. Om de waarheid toe te laten (Type 9)

Ik ben op zoek naar mijzelf en doe veel op gevoel. Ik wil hier leren meer balans te vinden in hart, hoofd en buik. Dat hoop ik te kunnen doen door meer aandacht te geven aan het hoofdelijke en de ratio (Type 2)

Op hoog gezondheidsniveau blijven in ongezonde situaties (Type 3)

Contact met ego en bronkracht maken, dieper ervaren, voelen en erkennen (Type 3)

Mijn kennis en kunde leren toepassen in de praktijk (Type 3)

Persoonlijke groei in mijn rol als leider en coach. Ik wil minder voorzichtig in mijn rol staan en meer in mijn kracht (Type 4)

Ik wil meer handvatten en een workframe om te kunnen werken met teambegeleiding. Ik handel nu veel vanuit intuïtie, dat is goed, maar ik heb behoefte aan meer methodisch houvast. Vooral het begeleiden van groepsdynamica waarbij meerdere mensen in proces zijn heeft mijn interesse (Type 4)

Handreikingen om teams beter te begeleiden zodat alle deelnemers hun kwaliteiten meer gaan inzetten en de samenwerking verbetert (Type 6)

Beter begrijpen hoe ik vanuit mijn "zijn" processen positief maar misschien soms ook minder positief beïnvloedt. En dan dingen anders kunnen doen zodat een team meer bereikt  (Type 6)

Weer even goed bewust te zijn van mijn type en waar ik sta. Werken aan mijn aandachtspunten en ontdekken of er nieuwe aandachtspunten zijn. Verder versterken van mijn kwaliteiten. Ik hoop meer te leren over de andere types en hoe ik hen kan coachen in hun typen. Ook wil ik meer leren om de juiste personen op het juiste moment in te zetten bij projecten. Kortom: hoe kan ik anderen beter in hun kracht zetten! (Type 7)

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deel met anderen