Bezieling en Persoonlijk Meesterschap

Als mensen vanuit hun essentie samenwerken hebben wij vertrouwen
in een duurzame ontwikkeling van de wereld.

In organisaties die langer dan 25 jaar floreren, zien we leiders en mensen die zich nauwelijks door hun ego laten leiden en eigenlijk egowijs zijn.

Persoonlijke groei, als motor om in contact komen met je werkelijke zelf en je natuurlijke talenten in te willen zetten voor een hoger doel, is iets waar iedereen recht op heeft. Als leider dat proces bij jezelf en bij anderen te faciliteren is de belangrijkste eigenschap van Egowijs Leiderschap, waarde gedreven betekenis geven aan een bevlogen organisatie.

Ken uzelf en (h)erken de ander
wordt het leidende principe in innovatie en veranderingsprocessen

Al eeuwen lang weten we dat iedereen wil leven en ‘zijn’ vanuit zijn geluksgevoel, vanuit zijn essentie, zoals we dat ook herkennen in de persoonlijkheidsindeling en beschrijvingen van het Enneagram. De meeste van ons zijn zich niet bewust van hun diepere persoonlijkheid en nog sluimerende talenten en hebben geen idee dat ze meestal als het ware ‘mechanisch’ door het leven gaan. Leer je persoonlijkheidsprofiel kennen, doe de Type test (Anders dan bij andere testen is, dat er in de typetest wordt uitgegaan van de motivatie van mensen en niet alleen van hun gedrag).

Psychologische veiligheid en basisvertrouwen

Het Enneagram als persoonlijkheid ontwikkelingsmodel laat zien op welke manier psychologische veiligheid bewerkstelligd kan worden. In de eerste plaats door het terugkeren naar het eigen basisvertrouwen. Inzicht in de eigen ego defensie  en het verwerken ervan, zorgt ervoor dat we met meer zelfkennis en basisvertrouwen samenwerken met anderen.

Werken aan je essentie. De aan het Enneagram persoonlijkheid ontwikkelingsmodel gekoppelde psychologische gezondheidsleer die wij gebruiken voor persoonlijke groei, brengt mensen door "zelf-her-innering" in hun hogere psychologische capaciteit. Groeien in je psychologische gezondheidsniveau betekent loskomen van je egodefensies en het volledig beschikbaar krijgen van je essentie en je talenten.

Dit betekent transformeren vanuit een mechanisch onderbewustzijn gedreven leven naar een bewust vol leven vanuit je essentie. In de psychologie wordt er gesproken van onafhankelijk welzijn, daarmee blijf je vrij van het mechanische gedrag van de ego-defensie.
Werken met het Enneagram persoonlijkheid ontwikkelingsmodel is een manier om in dat onafhankelijke welzijn te komen.

Doe mee aan de Egowijs Leiderschap Route training.