Beheersing en Grootse Organisatie

Het gedegen onderzoek van Jim Collins uitgewerkt in zijn boek “Good to Great”, wijst uit dat excellente organisaties geleid worden door mensen die zich nauwelijks door hun ego laten leiden en eigenlijk egowijs zijn.

Deze leiders ontketenen hun talenten, kunnen omgaan met onaangename feiten en balanceren in vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Het gevolg hiervan is een enorme zelfdiscipline waarmee resultaten worden gecreëerd, die vele malen het gemiddelde van de markt zijn.

Later onderzoek, zoals bijvoorbeeld Beyond Performance van McKinsey bevestigen deze succesvolle vorm van leiderschap.

De bevindingen van Jim Collins in zijn boek Good to Great komen overeen met de driedeling van de InnovatieCirkel, passie-Bezieling, economische focus-Betrokken en vakmanschap-Beheersing. De stelling is dat werken met de InnovatieCirkel aanpak zal leiden tot succesvolle grootse organisaties.